Colpas PensioenConsultancy gaat de samenwerking aan met onafhankelijk verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid!


Colpas PensioenConsultancy gaat de samenwerking aan met onafhankelijk verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid! Door deze krachtenbundeling, wordt een belangrijke stap gezet richting het realiseren van de gezamenlijke missie: het creëren van échte zekerheid voor iedereen, melden beide bedrijven

Colpas PensioenConsultancy is sinds 2007 een adviseur op het gebied van zakelijke pensioendienstverlening, voor zowel werkgevers als hun medewerkers. Colpas focust zich op drie hoofdactiviteiten: pensioenadvies en -consultancy, pensioencommunicatie en pensionering.

Hans Huizing (directeur Schouten Zekerheid Employee Benefits) is er trots op dat Colpas deel gaat uitmaken van Schouten Zekerheid: “De aanpak van Colpas sluit naadloos aan op onze werkwijze, die tijd, aandacht, betrokkenheid en specialistische kennis vergt. Alleen zo is het mogelijk de uitdagingen en behoeften van onze relaties goed te begrijpen, in kaart te brengen en door te vertalen naar de best passende oplossingen. Deze nieuwe samenwerking heeft als gevolg dat we onze relaties nog beter kunnen bedienen.”

Colpas-eigenaren Nic de Regt en Ruud Winkelhof kijken vol vertrouwen naar de toekomst: “We voelen ons enorm welkom en ervaren nu al de meerwaarde van de samenwerking. We kijken ernaar uit elkaars sterktes structureel te benutten. Enerzijds versterken wij de dienstverlening van Schouten Zekerheid vanuit onze core business, specialistisch pensioenadvies. Anderzijds wordt ons dienstverleningspakket door deze stap enorm uitgebreid, met name op het gebied van verzekerbare arbeidsvoorwaarden, zorg- en inkomensverzekeringen en schadeverzekeringsproducten. Kortom: we kunnen nu nóg meer betekenen voor onze gezamenlijke relaties!”