CMS-seminar bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement en D&O verzekering

 

Op donderdagmiddag 21 september a.s. organiseert de CMS Insurance sectorgroep een seminar over aansprakelijkheids- en verzekeringsaspecten van bestuurders en commissarissen in geval van faillissement van de BV of NV. De bijeenkomst vindt van 14.30 tot 17.15 uur  in het CMS-kantoor aan de Newtonlaan 203 in Utrecht.

Het seminar zal met een plenaire sessie worden geopend door advocaat en curator Marc van Zanten (CMS), curator in het faillissement van o.a. McGregor. Hij zal een toelichting geven op een nieuwe wijze waarop het oorzakenonderzoek in faillissementen kan worden verricht en de rol van dat onderzoek bij de besluitvorming van de curator met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid. Bij deze nieuwe vorm, waarbij het onderzoek wordt verricht door diverse externe deskundigen, wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken (o.a. big data onderzoek en surveys). Deze onderzoeksvorm wordt op dit moment toegepast in de faillissementen van McGregor, V&D en Macintosh.

Daarnaast staan twee workshops op het programma die zullen worden gegeven door de CMS-medewerkers Bas Baks, David Bos, Leonard Böhmer en Robbert van Brakel (CMS). In de eerste met als titel ‘Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement vanuit het perspectief van de curator’,  wordt onder meer ingegaan op de rol van de curator en de rechter-commissaris, acties van individuele schuldeisers en bewijsvermoedens van onbehoorlijk bestuur. De tweede workshop ‘Faillissement en verzekering’ komen de volgende onderwerpen aan bod: beslag onder verzekerde som, claims-made polis en verlenging dekkingsperiode en de curator als verzekerde. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

B