Clausulewijziging Overstroming niet-primaire waterkeringen voor locaties binnen Nederland

De clausule overstroming van niet-primaire waterkeringen voor locaties binnen Nederland is gewijzigd door het schrappen van de toevoeging van artikel 7.12 aan de VMBZ 2021. De bedoelde toevoeging is overbodig, omdat één en ander al is bepaald in module I – Zaakschade, art. 7.3. Tevens is de Engelse versie van deze modelclausule toegevoegd.
U kunt de gewijzigde clausule en Engelse vertaling downloaden via de VNAB website in de map ‘Brand –> Modelclausules’.   Download