CIS kiest voor Conclusion

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) heeft na een intensieve oriëntatie gekozen voor IT dienstverlener Conclusion. Conclusion past bij het ambitieniveau van CIS en het gewenste tempo van de doorontwikkeling van haar dienstverlening.
CIS is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden en ondersteunt haar deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten. Zij beheert onder andere de gelijknamige CIS databank, waarin verzekeraars en volmachten onder andere hun claims registreren. De databank is gevuld met miljoenen claims. Via een geavanceerd systeem dat achter de databank schuilgaat, kan onder meer snel worden achterhaald of een verzekerde iets bij meerdere verzekeraars claimt. De databank is daarmee het collectief geheugen van de sector en de belangrijkste bron van informatie voor de verzekeringsbranche. In aanvulling op de CIS databank biedt CIS ook andere diensten zoals Compliancy Check en de CIS Referentie Tool. Instrumenten die worden ingezet voor de verplichte controles van sanctielijsten en een signaalfunctie bij calamiteiten.
Conclusion zal naast de vertrouwde continuïteit ook voor innovatie bij CIS gaan zorgen volgens de roadmap van CIS. Hiervoor zal de komende tijd gewerkt worden aan een nieuwe architectuur. Dit zorgt voor een verbeterde integratie van de huidige applicaties en de aansluiting van nieuwe databronnen vergemakkelijken.
“We zochten een leverancier die CIS en haar deelnemers actief ondersteunt bij verdere productontwikkeling en innovatie, terwijl de regie bij CIS blijft”, aldus Anne van Doorn, directeur van CIS. “We zien ook binnen het Data Competence Center, een samenwerkingsverband tussen het Verbond van Verzekeraars, CIS en enkele andere partijen, dat er drie grote behoeften zijn in de sector; het optimaal delen van de eigen data van de branche, het inkopen en ontsluiten van relevante bronnen en het uitvoeren data-analyse, bijvoorbeeld in het kader van fraude. Bij al die onderwerpen is het zaak dat de regie bij de sector ligt en optimale efficiency wordt bereikt. De samenwerking met Conclusion gaat ons helpen hier tempo in aan te brengen”.
Adéle Jeuken, voorzitter van het CIS bestuur, onderschrijft het belang van data voor verzekeraars, “Data is voor verzekeraars randvoorwaardelijk voor hun bestaan, het is het fundament van het huis”. “CIS past als klant perfect in het hart van ons ecosysteem met maatschappelijk relevante dienstverlening”, vult Bert Jan de Jongh aan.”We zijn trots op de keuze van CIS voor Conclusion en vinden elkaar in zowel cultureel als inhoudelijk sterk overeenkomende waarden. We zijn bij CIS in staat om onze expertise in de vorm van continuïteit te bieden (nachtrust as a service). Op deze wijze kunnen we CIS ondersteunen om meer toegevoegde waarde uit de databank te halen en processen van de Nederlandse verzekeringsmarkt nog  efficiënter te maken. Met deze samenwerking bevestigen we onze positie van dienstverlener in de verzekeringsmarkt waarbij we al dienstverlening leveren aan onder andere ASR, Schadegarant en Aegon.“

Bijschrift foto: Ondertekening van de overeenkomst CIS en Conclusion, van links naar rechts André van Dalen, Bert Jan de Jongh(beide