CIS en  VNAB kiezen voor samenwerking 

In de aflopen twee jaar is er regelmatig overleg geweest tussen VNAB en CIS(Centraal Informatie Systeem) om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Met ingang van april 2018 formaliseren partijen de eerste stappen om tot samenwerking te komen.

Gelet op de raakvlakken en overeenkomsten, zoals dataverzameling en het bieden van sanctiewet-oplossingen, is er regelmatig overleg geweest tussen de VNAB en CIS over het mogelijk combineren van activiteiten. Daarbij is gesproken over gezamenlijke inkoop van (UBO)data, het eventueel combineren van oplossingen voor het naleven van verplichte controles in het kader van sanctiewetgeving en het ontsluiten van e-ABS-data van de VNAB in relatie tot de cis databank en vice versa.

Recentelijk heeft het bestuur van de VNAB besloten om aan te sluiten op de inkoopovereenkomst van CIS inzake UBO-data en daarmee een kostenreductie te kunnen realiseren voor haar leden. Met de ondertekening van deze overeenkomst is door partijen de eerste stap gezet om activiteiten te combineren. In de komende maanden zullen de vnab en cis de verdere mogelijkheden tot samenwerking onderzoeken en daarbij streven naar verdere regie van de sector op data, software en inkoopvoordeel bij gebruik van externe bronnen.

Bij de foto de ondertekening van de overeenkomst tussen beide partijen door Anne van Doorn (CIS) en Wim Span (VNAB).