Cijfers Duits Verbond GDV: relatief meer materiële schades in lente en vooral laatste drie maanden van het jaar; bovengemiddeld aantal letselclaims tussen april en oktober

Duisternis, regen, gladheid door rijp en natte bladeren zorgen in Duitsland in de laatste maanden van het jaar  en vooral in december – de Adventstijd –  voor meer verkeersongevallen en materiële schades. Uit cijfers van het GVD, het Duitse Verbond van Verzekeraars, blijkt dat in december verzekeraars 14% meer materiële schadeclaims ontvangen dan gemiddeld en in november 8%. De maanden april, mei en oktober zijn goed voor  gemiddeld 3% meer schadeclaims en juni met 1%.

Daar staat tegenover dat in de maand februari bij de Duitse autoverzekeraars 9% minder materiele schadeclaims worden ingediend dan gemiddeld, in maart 4% minder en in januari, augustus en september 3% minder

Letselsclaims

De ontwikkeling van letselclaims laat een ander beeld zien. Daar worden in de periode april en augustus relatief veel meer personenschadeclaims ingediend dan gemiddeld. Mei en juni spannen de kroon met een score van + 8% boven het gemiddelde, gevolgd door april (+ 7%) en juli en augustus (+ 6%). De maanden september en oktober scoren een lichte plus (+ 1%). In december (min 16%), februari (min 12%), januari en maart (beide min 5%) worden naar verhouding minder letselclaims ingdiend bij verzekeraars.

De Duitse WA-verzekeraars regelen op jaarbasis materiële schades bij in totaal 2,5 miljoen verkeersongevallen en bij 250.000 ongevallen waarbij sprake is van letsel.