CIAB: Verzekeringspremies voor 16e achtereenvolgende kwartaal gestegen in Q3

De premies voor zakelijke schadeverzekeringen zijn in het derde kwartaal van 2021 voor het 16e opeenvolgende kwartaal gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse intermediairorganisatie CIAB (Council of Insurance Agents and Brokers).

Volgens CIAB’s  Commercial Property/Casualty Market Index stegen de premies gemiddeld met 8,9 procent over alle bedrijven, groot en klein, een lichte toename  ten opzichte van de stijging met 8,3% tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. De premies voor grote accounts stegen met gemiddeld 10,4%, terwijl de premies voor kleine accounts met 6,2 % toenamen

De premies voor cyberverzekeringen kenden in het derde kwartaal opnieuw een recordstijging, met 27,6 procent, volgens de CIAB. Respondenten van de CIAB-enquête schrijven de verhogingen grotendeels toe aan een toename van het aantal cyberaanvallen, met name ransomware-, phishing- en social engineering-aanvallen. Ze merkten ook op dat cyberverzekeringspremies aanpassingen hebben ondergaan nadat ze in het verleden te laag waren geprijsd door het gebrek aan historische (schade)gegevens en de concurrentie die verzekeraars ertoe aanzette om de premies laag te houden.

“Risicodragers bleven in het derde kwartaal van 2021 een harde lijn trekken ten aanzien van cyberrisico’s”, zei Ken A. Crerar, president en CEO van de CIAB, in een verklaring. “Makelaars en klanten die proactief actie ondernemen op het gebied van cyberrisico’s door strengere schadecontroles uit te voeren, zoals het eisen van multi-factor identificatie voor toegang tot bedrijfssystemen en training van werknemers, zullen een duidelijk voordeel hebben als het gaat om het vinden van robuuste, betaalbare cyberdekking.”

De respondenten van de CIAB-enquête meldden ook een stijging van het aantal claims in verzekeringslijnen zoals zakelijke brand-, auto- en werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen,omdat werkgevers begonnen zijn met het laten terugkeren  van werknemers naar de werkplek.