CIAB P/C Market Survey 1e kwartaal 2023: Tekenen van stabilisatie in Cyber ​​Line met piek in zakelijke propertypremies

De meeste verzekeringsbranches kenden een matiging in premiestijgingen in Q1 2023, volgens The Council of Insurance Agents & Brokers’ Quarterly P/C Market Survey. De totale premies stegen echter voor het 22e achtereenvolgende kwartaal. De resultaten van de enquête toonden een gemiddelde stijging van 8,8% voor alle accountgroottes, een lichte stijging ten opzichte van de 8,0% van het vorige kwartaal.

Tekenen van verlichting waren dit kwartaal duidelijker voor de cyberbranche. De premies stegen gemiddeld met slechts 8,4%, iets meer dan de helft van de 15,0% stijging van vorig kwartaal, en aanzienlijk minder dan een jaar geleden, toen de stijgingen meer dan 20% bedroegen. Een consistente daling van het aantal respondenten dat een toename van cyberclaims rapporteert sinds Q1 2022 suggereert dat verzekeraars de premieverhogingen hebben teruggeschroefd als gevolg van minder verliezen. De daling van de schades kan uiteindelijk worden toegeschreven aan de inspanningen van de sector om een agressievere strategie voor het beheer van cyberrisico’s voor verzekerden te bevorderen.

.

Anderzijds stegen de premies voor zakelijke propertyrisico’s in het eerste kwartaal van 2023 met 20,4%, de eerste keer sinds 2001 dat deze branche een stijging van meer dan 20% kende. De respondenten waren het erover eens dat deze branche het meest te lijden had onder de inflatie, voornamelijk door de stijging van de reparatiekosten. Dat, in combinatie met recente zware natuurrampen zoals orkaan Ian, en problemen met de bevoorradingsketen voor vervangingsmaterialen, heeft bijgedragen tot de stijging van de kosten voor verlies, wat op zijn beurt de premies heeft opgedreven.

De trends op het gebied van materiële schade leidden ook tot wijzigingen in het risicoacceptatiebeleid. Vervoerders verlaagden hun capaciteit aanzienlijk: 85% van de respondenten meldde een afname van de acceptatiecapaciteit voor commercieel vastgoed. Respondenten wezen ook op “belangrijke wijzigingen in de voorwaarden, hogere eigen risico’s, belangrijkere uitsluitingen en verminderde dekking

Trends in propertyschades brachten ook veranderingen in de acceptatie van propertyverzekeringen met zich mee. Verzekeraars  hebben de capaciteit aanzienlijk verlaagd, waarbij 85% van de respondenten een afname van de acceptatiecapaciteit voor zakelijke propertyrisico’s meldde. Respondenten wezen ook op “aanzienlijke wijzigingen in de algemene voorwaarden, grotere eigen risico’s, grotere uitsluitingen en verminderde dekking.”

Naast de gebruikelijke top twee prioriteiten en uitdagingen voor makelaars – ‘organische groei stimuleren’ en ‘talent aantrekken en ontwikkelen’ – was de aandacht van de makelaars gericht op “meer gegevensgestuurd worden”, waarbij 34% van de respondenten dit als een van de topprioriteiten van hun bedrijf aangaven. Makelaars zeiden dat potentieel gebruik van gegevens het analyseren van marktkansen en het identificeren van potentiële problemen omvatte, evenals het verbeteren van de klantervaring door het verfijnen van toepassingen, het elimineren van redundantie en het bieden van beslissingsondersteuning.

Download the Q1 2023 P/C Market Report.