Chartered Insurance Institute legt forse salarisverschillen bloot tussen mannen en vrouwen in Britse verzekerings- en expertisebranche

 

Mannelijke verzekerings- en expertiseprofessionals verdienen in het Verenigd Koninkrijk gemiddeld 24% meer dan hun vrouwelijke collega’s. Bij slechts drie van de in totaal 192 onderzochte verzekeraars, intermediairs, serviceproviders, financieel adviseurs en schade-experts verdienen vrouwen gemiddeld meer dan mannen. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek dat het Chartered Insurance Institute (CII), de organisatie die in Groot-Brittannië de vakbekwaamheid, integriteit, ethiek en klantgerichtheid waarborgt van ca 125.00 verzekeringsprofessionals, recentelijk heeft uitgevoerd. CII schrijft het salarisverschil tussen beide geslachten onder meer toe aan de onbalans in de vertegenwoordiging op senior (directie- en management)niveau.

Daaruit blijkt verder dat het salarisverschil bij verzekeraars gemiddeld 24% is en bij intermediairs 23%. Hoewel mannelijke (69%) professionals net zo vaak naast hun salaris een (eindejaars)bonus ontvangen dan vrouwen (67%), laat de hoogte hiervan grote verschillen zien: bij mannen is de bonus gemiddeld 42% hoger en in het meest extreme voorbeeld zelfs 52%.

Mede op basis van de uitkomsten roept het CII de sector op tot veranderingen. Bijvoorbeeld door good practices op dit vlak te ontwikkelen en met de branche te delen, waardoor het beloningsverschil verkleint. Ook het eigen Insuring Women’s Futures Programme,  dat werkgevers ondersteunt het carrièreperspectief van zowel mannen als vrouwen ter verhogen, ziet CII een mogelijkheid om de gewenste verbeteringen op dit vlak te verwezenlijken. Ook beveelt CII organisaties aan om bestaande stereotypen tussen mannen en vrouwen te doorbreken.