Charmeoffensief Verbond vanwege onbekendheid Protocol Schadeproces co-assurantie

0

Technische verzekeraars, makelaars en experts hebben in 2014 het Protocol Schadeproces co-assurantie ontwikkeld. Uit een van de zomer gehouden onderzoek van het Verbond van Verzekeraars onder  betrokken medewerkers van experts, makelaars en verzekeraars is gebleken dat het protocol nog onvoldoende bekend is. “Daardoor kunnen klanten te maken krijgen met onnodige vertraging bij de schadeafwikkeling”, aldus het Verbond, dat daarom een ‘charmeoffensief’ is gestart om de bekendheid in de markt te vergroten over het hoe en waarom van het protocol en wat het imhoudt.

 Beleidsadviseur Marko van Leeuwen van het Verbond benadrukt dat de processen rond schadeafhandeling in het protocol worden beschreven. Daarnaast worden de rollen van de betrokkenen bij dit proces verduidelijkt. Dat betekent volgens hem, dat het protocol duidelijkheid geeft over het bestaande proces, zodat voor alle partijen duidelijk is wat ze van elkaar kunnen verwachten en wanneer. Van Leeuwen: “Het protocol bevordert een open, eerlijke en proactieve communicatie tussen alle partijen. Op die manier weet ook de klant precies wat hij mag verwachten. De totale doorlooptijd van claim tot (eventuele) uitkering is in dit proces gemaximeerd tot 80 dagen, waarmee klanten in de (groot) zakelijke markt kunnen rekenen op een fors snellere afhandeling van claims binnen het schaderegelingsproces.”

Onderzoek
De afspraken die in het protocol zijn vastgelegd, zijn door alle partijen in de keten onderschreven, maar in de dagelijkse praktijk blijkt geregeld dat niet alle betrokkenen het protocol kennen. Reden voor het Verbond om bij betrokken medewerkers van experts, makelaars en verzekeraars een vragenlijstonderzoek te houden. Uit dat onderzoek, dat afgelopen zomer plaatsvond, blijkt inderdaad dat het protocol nog onvoldoende bekend is, waardoor er nog altijd onvoldoende sturing op het schadeproces is en klanten worden geconfronteerd met onnodige vertraging in de afwikkeling van hun schades. “Wij zijn dan ook blij dat het protocol sinds kort is opgenomen als vraag in het PE-examen van de wft-module schade zakelijk. Dat helpt de bekendheid vergroten, helemaal als ook de ketenpartijen het protocol opnieuw onder de aandacht brengen”, besluit Van Leeuwen.

Het volledige protocol kunt u hier downloaden: https://www.verzekeraars.nl/media/4313/schadeproces-coassurantie.pdf. Voor het artikel Verzekeringsbranche legt afhandeling schadeproces vast dat beleidsadviseur Marieke Beugel eerder in de Beursbengel schreef, waarin onder meer de twaalf stappen worden beschreven die in het schadeproces zijn vastgelegd, klik hier: https://www.verzekeraars.nl/media/4314/artikel-beursbengel-schadeproces_bb_83a4.pdf

Laat een reactie achter