CFD wenst verlenging van de PE-termijn

Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, kunnen er m.i.v. 17 maart jl. geen Wft (PE) examens meer worden geboekt en afgenomen. Deze maatregel geldt zeker tot en met 6 april, maar niemand weet hoe lang deze maatregel nog voortduurt. Voor kandidaten, die niet meer voor 1 april hun PE-examen af kunnen leggen, betekent dit dat zij zich zullen moeten voorbereiden op het PE-examen dat met ingang van 1 april 2020 van kracht wordt. 

Adviseurs die zich hebben voorbereid op deze PE-termijn, hebben door deze maatregel het nakijken en dienen kennis te nemen van de nieuwe toestermen die vanaf 1 april 2020 van kracht zijn. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening beroept zich bij deze maatregel op juridische en toetstechnische redenen.


Stichting Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) vindt de argumenten die het College Deskundigheid hiervoor inbrengt niet geheel valide. De doorgevoerde maatregel vraagt immers een extra tijdsinvestering en studie inspanning van diegene die voor 01-04-2020 examen hadden willen doen. Reëel is om op zijn minst de PE-termijn te verlengen voor die periode dat er geen examens kunnen worden afgenomen. CFD verzoekt hiermee dan ook het Ministerie van Financiën om de Wft (PE) examens per 01-04-2022 te verlengen met die periode waarin er geen examens door het CDFD worden afgenomen.