CFD start samenwerking met SHED Expertise


Schadehulp Expertisediensten BV, kortweg SHED Expertise, is een professionele dienstverlener op het gebied van contra-expertise, schadevaststelling, risk management en taxaties. CFD is met SHED Expertise een exclusieve samenwerking aangegaan voor CFD-leden. In een toelichting schrijft CFD: “Schadekantoren lopen regelmatig tegen problemen aan bij prolongatie, discussies over polisdekking of de vaststelling van schades. Soms worden schades zelfs volledig afgewezen. Dit brengt zowel de klant als het schadekantoor in flinke problemen.SHED Expertise is een professionele dienstverlener die schadekantoren en hun klanten helpen om deze vervelende zaken op te lossen of te voorkomen.”

“Met de diensten contra-expertise (brand/water/inbraak/stormschade), schade-expertise, bouw expertise, bedrijfsmatige brand en inbraak risico-analyse en zakelijke taxatieservices biedt SHED Expertise een totaalpakket aan waardoor elk schadekantoor, groot en klein, niet alleen het eigen bedrijfsrisico minimaliseert, maar ook een excellente dienstverlening aan zijn klanten biedt.De diensten zijn individueel af te nemen en op contra-expertise opdrachten ontvangen CFD-leden voor de verrichte werkzaamheden een passende vergoeding.”

De diensten die SHED Expertise aan klanten van CFD-leden levert behoren kwalitatief en prijstechnisch tot de beste van de markt.