CFD presenteert nieuwe BAV-propositie

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) gaat morgen, vrijdag 13 september,  in samenwerking met serviceprovider LNI en een nog onbekende ‘nieuwe innovatieve aanbieder’een nieuwe BAV-propositie presenteren. Aanleiding hiervoor is CFD van mening is dat het huidige aanbod voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor het onafhankelijke intermediair altijd vrij beperkt is, wat in haar ogen tot te hoge premies en te weinig productinnovatie leidt

CFD-voorzitter Edwin Herdink meldt  dat de BAV die CFD biedt wordt geleverd door een professionele partij die vooral op het gebied van geautomatiseerde processen grote stappen heeft gezet. Daardoor wordt de dienstverlening achter deze verzekering beter, sneller en vooral efficiënter. “Door deze verbeteringen realiseren we niet alleen een prijsdoorbraak in de markt, maar worden ook uitstekende condities geboden. Serviceprovider LNI is verantwoordelijk voor het aanvraagproces en neemt de meeste werkzaamheden van het intermediair uit handen voor een zorgeloze en snelle overstap”, zegt voorzitter Edwin Herdink van CFD.

Hij geeft aan morgen  de details van de nieuwe BAV bekend te zullen maken. Wel heeft hij inmiddels naar buiten gebracht dat  de adviseurs die de komende zes weken switchen van verzekeraar een gegarandeerde korting krijgen op de huidge netto premie krijgen van 10% op hun huidige verzekering en dat voor CFD-donateurs een gegarandeerde korting geldt van 15%. De nieuwe CFD-BAV kent ook een volledig meeverzekerd inlooprisico,  een belangrijke randvoorwaarde voor de samenwerking. . “We hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk barrières weg te nemen om het product zo aantrekklijk mogelijk te maken”, aldus CFD.