CFD dient Corona Crisis Code in bij Ministerie van Financiën

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) heeft onder de naam ‘CFD Corona Crisis Code’ een nota gestuurd  aan het Ministerie van Financiën waarin zij naar eigen zeggen ‘een pakket van maatregelen heeft samengesteld om het financiële leed van burgers en bedrijven als gevolg van de Corona-epidemie zoveel mogelijk maar ook verantwoord te verzachten.
 In de  nota worden concreet  dertien problemen benoemd en vraagt het CFD het Ministerie van Financiën om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In de nota is ook aandacht voor een aantal zaken die het intermediair treffen.

 De dertien punten treft u hieronder aan:

AFM Monitor: Duizenden intermediairs moeten voor 12 april 2020 de jaarlijkse AFM-monitor invullen. Dit is een administratief tijdrovende klus. Gelet op de uitval van veel medewerkers staan bedrijven, zeker de kleinere, voor een enorme uitdaging om hun klanten te blijven servicen. Daarom wil CFD verder gaan dan de door DFO met de AFM overeengekomen schriftelijke procedure voor uitstel. CFD ziet graag een integraal uitstel tot 1 augustus 2020;

Bijzonder financieel advies: Het is evident dat door de Corona crisis tienduizenden gezinnen er financieel op achteruit zullen gaan in de komende maanden en misschien wel jaren. CFD pleit daarom voor een adviesvoucher voor onafhankelijk financieel advies, gefinancierd door aanbieders van die producten. Daarnaast kan tijdelijk het financieel advies fiscaal aftrekbaar worden gemaakt;

 Royementsbescherming: CFD wil dat verzekeraars voorlopig geen royementen doorvoeren bij wanbetaling van essentiële verzekeringsproducten. Dit moet gelden voor zowel burgers als bedrijven en ZZP-ers. Het mag niet zo zijn dat er geen dekking is voor schades als gevolg van een premieachterstand. Uiteraard treden verzekeraars/intermediairs in contact met deze klanten om de achterstand in goed overleg op te lossen;

 Uitstel einddatum PE-examens: Het CDFD heeft in eerste instantie negatief gereageerd op een oproep van de sector om de deadline voor de huidige PE-examens (1 april 2020) op te schorten. Hiervoor worden technische excuses aangevoerd. CFD vindt dit uiterst klantonvriendelijk en vraagt het Ministerie van Financiën het CDFD te manen tot een aangepaste deadline van 1 augustus 2020;

 Uitstel premietermijnen Box 3 kredieten :Net zoals de banken regels implementeren om burgers te helpen die door het Corona virus in financiële problemen komen, wil CFD dat soortgelijke regelingen worden getroffen met aanbieders van doorlopende en aflopende kredieten. Ook stelt CFD voor om de rente op deze kredieten tijdelijk te verlagen naar een nominaal niveau dat fractioneel hoger ligt dan hypothecaire kredieten. Alleen samen kunnen we deze crisis bezweren;

 Privé autogebruik voor andere doeleinden: De privé auto wordt op dit moment ingezet voor diverse zorg en andere taken om de crisis het hoofd te bieden. Het mag niet zo zijn dat bij een schade tijdens zo’n bijzondere handeling klanten van verzekeraars dan niet meer verzekerd zijn. CFD wil dat verzekeraars hiervoor een uitzondering opnemen. CFD Corona Crisis Code;

 Letselschade uitkeringen: CFD vraagt het Ministerie van Financiën met verzekeraars af te spreken, dat bij letselschades in 2020 en 2021 de eerste schade standaard wordt vastgesteld door een onafhankelijk letselschade expert en op basis van dat rapport direct een voorschot wordt betaald van 50% aan de getroffene;

 Geldigheid hypotheekoffertes tijdelijk verlengen : Door thuiswerken en andere maatregelen bij geldverstrekkers is te verwachten dat de doorlooptijden van hypotheekzaken zullen oplopen. Om te voorkomen dat kopers hiervan het slachtoffer worden, stelt CFD voor om de looptijd van hypotheekoffertes voorlopig te verlengen met twee tot drie weken;

 Geen uitsluiting dekking door Corona virus: Voor zover daarover wordt gedacht wil CFD niet dat verzekeraars van overlijdens – en uitvaartverzekeringen aanvullende clausules of regels opnemen voor het overlijden door het Corona virus. Ook niet tijdens het acceptatieproces indien men op dat moment gezond is en geen klachten heeft;

Soepele omgang verstrijken termijn bouwdepot: Een bouwdepot heeft over het algemeen een looptijd van een of twee jaar. Te verwachten is echter dat veel (ver)bouw projecten nu flink zullen vertragen. Bijvoorbeeld door de beperktere beschikbaarheid van vaklieden of langere levertijden van benodigde materialen. CFD ziet graag dat geldverstrekkers en de fiscus voorlopig de einddatum van een bouwdepot zonder voorwaarden opschort;

 Annuleringsverzekeringen: CFD maakt zich grote zorgen over de enorme financiële klap die consumenten krijgen die al reizen hebben geboekt en door het Corona virus hun vakantie geannuleerd zien worden. We vinden dat verzekeraars hier een grote verantwoordelijkheid hebben. Het is nu een wirwar van verschillende regels bij verzekeraars en de schade lijkt te worden doorgeschoven naar de reisorganisaties. Dat kan en moet veel beter;

Aftrekbaarheid annuïtaire hypotheken:Indien hypotheekhouders in financiële problemen komen en enkele maanden de premie niet kunnen betalen, kan de fiscus theoretisch maatregelen treffen omdat niet meer aan de annuïtaire toets wordt voldaan. Het moet worden uitgesloten dat dit mogelijk is indien dit het gevolg is van de Corona crisis;

 Belastingaangifte 2019: Door de Corona crisis worden veel afspraken uitgesteld om mensen te ondersteunen in hun belastingaangifte. Hierdoor zullen veel aangiftes niet voor 1 april 2020 kunnen worden ingediend, waardoor een teruggaaf voor de zomer ook niet meer gegarandeerd wordt. CFD ziet graag dat deze datum wordt verschoven naar 1 juni 2020.