CCV en Verbond : Niet bezuinigen op beheersing criminaliteit

Met de voorgenomen bezuiniging op het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) schiet het kabinet in zijn eigen voet. Dat is de strekking van een petitie die gisteren is aangeboden aan de Tweede Kamer. Directeur Leo de Boer is namens het Verbond een van de ondertekenaars.

Ruim 25 publieke en private partijen de petitie ondersteunen de oproep van het CCV aan de Kamer om de voorgenomen bezuiniging op het CCV terug te draaien. Het is niet voor het eerst dat de overheidssubsidie voor het Centrum, een publiekprivaat instituut dat onder meer het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) beheert, onder druk staat. Vorig jaar is deze bezuiniging via een breed in de Tweede Kamer ondersteund amendement ongedaan gemaakt. Maar in de begroting voor 2018 is het opnieuw opgevoerd.

Volgens de ondertekenaars van de petitie komt criminaliteitspreventie door de bezuiniging zwaar onder druk te staan. “Opgebouwde publiek-private netwerken zullen verbrokkelen en opgebouwde kennis verdwijnt. Dit heeft grote gevolgen voor de fysieke en sociale veiligheid in Nederland en leidt tot extra druk op de strafrechtketen”, aldus het CCV in een verklaring op de eigen website. Daarop zegt Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat het kabinet hiermee in eigen voet schiet. “Criminaliteitspreventie komt door de bezuiniging zwaar onder druk te staan. Opgebouwde publiek-private netwerken zullen verbrokkelen en opgebouwde kennis verdwijnt. Dit heeft grote gevolgen voor de fysieke en sociale veiligheid in Nederland en leidt tot extra druk op de strafrechtketen.” Daarom deed hij de oproep de bezuiniging te stoppen en  het mogelijk te maken om ook in de toekomst in gezamenlijkheid te werken aan minder slachtoffers en minder schade.”