CBV:Melding van incidentonderzoeken opnieuw gestegen

Verzekeraars hebben in 2018 in totaal 5.742 keer melding gedaan van een incidentonderzoek. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van het jaar ervoor, aldus cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Opmerkelijk is de toename van de meldingen over stormschade: van 34 valse claims in 2017 naar bijna 80 in 2018.

Als een verzekeraar fraude vermoedt, kan deze een onderzoek instellen. Ook meldt de verzekeraar de incidenten aan het CBV. Het CBV helpt verzekeraars bij de aanpak van fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Belangrijk in de strijd tegen fraudeplegers is de uitwisseling van kennis en informatie. Het CBV beschikt over een centrale database die verzekeraars, politie en justitie kunnen raadplegen. Als het nodig is, kunnen zij bijvoorbeeld aan het CBV vragen of een verdachte persoon bekend is bij een andere verzekeraar. En als meerdere verzekeraars slachtoffer worden van dezelfde criminele groep of van dezelfde vorm van oplichting, dan brengt het CBV bewijsstukken bijeen en kan het een gezamenlijke aangifte opstellen. 

Nieuwe trends

Het CBV voert ook trendanalyses en bestandsvergelijkingen uit. Dit zorgt voor een betere zichtbaarheid van nieuwe of opvallende vormen van criminaliteit. Verder is zo inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld het profiel van fraudeurs. Het CBV deelt deze informatie met de branche, onder andere via ‘CBV-waarschuwingen’. Verzekeraars kunnen hierdoor hun risico’s beter beheersen.Meer meldingen betekent niet per se dat er meer fraude gepleegd wordt, aldus het CBV. Wel kunnen verzekeraars door het uitwisselen van informatie beter fraude opsporen.

Niet alleen bij stormschade ontdekken verzekeraars steeds vaker fraude. Ook bij zieke huisdieren is dat het geval. De kosten voor een bezoek aan de dierenarts stijgen en daarmee groeit ook de populariteit van de huisdierenverzekering. Als men geen verzekering heeft en hoge behandelkosten van de dierenarts dreigen, dan lijkt het verleidelijk om nog snel een verzekering af te sluiten en daarbij de bestaande ziekteverschijnselen te verzwijgen. Maar het opzettelijk niet-nakomen van de mededelingsplicht bij het aanvragen van een verzekering is wel oplichting van de verzekeraar. En dat kan de eigenaar van het dier duur komen te staan. Niet alleen moet hij de behandelkosten van de dierenarts alsnog volledig betalen; hij kan ook opdraaien voor de onderzoekskosten van de verzekeraar en een registratie in het Extern Verwijzingsregister tegemoetzien, aldus het CBV.