Catoline Smits benoemd tot Directeur Meijers Vitaal

Met de aanstelling van Catoline Smits als Directeur van Meijers Vitaal per 1 februari a.s. gaat Meijers verder met de integratie van drie diensten op het gebied van sociale zekerheid. Dit gaat om dienstverlening voor vraagstukken over Arbo, Ziektewet en WIA. Meijers heeft in 2017 dochteronderneming Meijers Vitaal, adviseur op het vlak van sociale zekerheid zoals Arbodienstverlening, Ziektewet en Verzuim & WIA Support, opgericht en het bedrijf kent sinds de oprichting een steile groeicurve.

Meijers Vitaal combineert klassieke arbodienstverlening met innovatieve diensten rond verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Meijers en Meijers Vitaal bieden een totaalconcept met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en optimaal gebruik van verzekeringen op het gebied van inzetbaarheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Catoline Smits: ”Wij zetten volop in op één gespecialiseerd loket om werknemers van onze relaties inzetbaar en gezond te houden en de (financiële) risico’s van verzuim te minimaliseren. Mijn 27 collega’s en ik hebben gezamenlijk alle expertise in huis om deze actuele thema’s met behulp van de ‘filosofie van het huis van werkvermogen’ het hoofd te bieden. Onze focus ligt op inzetbaarheid en met die bril kijken we naar preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid.”

Laurens Drooger, Directeur Employee Benefits bij Meijers en verantwoordelijk voor Meijers Vitaal is verheugd. “Onze relaties hebben behoefte aan een kennispartner op het gebied van sociale zekerheid die een helder beeld heeft van wat er in hun organisatie speelt. Daarnaast willen we de administratieve rompslomp voor werkgevers minimaliseren. Met Catoline’s kennis, ervaring, drive en ondernemerschap ben ik er van overtuigd dat we Meijers Vitaal verder kunnen uitbouwen.” Catoline Smits is al ruim 16 jaar actief in arbodienstverlening en verzekerbare arbeidsvoorwaarden en werkt sinds 2010 voor Meijers