Cao Verzekeringsbedrijf 2021: veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid

De cao voor het Verzekeringsbedrijf 2021 is vanaf gisteren 15 maart  beschikbaar. Hierin zijn de afspraken verwerkt uit het eerder gepubliceerde onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao bouwt voort op de veranderingen die in 2020 zijn ingezet; een moderne cao met veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en de eigen regie van medewerkers. De nieuwe cao wordt zo snel mogelijk aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wordt de algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, meldt het Verbond van Verzekeraars.

Impact COVID-19

In veel opzichten was 2020 een bijzonder jaar. De uitbraak van COVID-19 heeft veel impact op onze samenleving, en dus ook op onze sector. Cao-partijen hebben hier dan ook rekening mee gehouden, zonder de veranderingen die in 2020 zijn ingezet teniet te doen.

Zo zijn onder andere, in het licht van het toegenomen thuiswerken, de bepalingen geactualiseerd over Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken (TPOW). Ook is het vitaliteitsverlof omgezet in een vitaliteitsregeling en opgenomen in het hoofdstuk over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt vervroegd uitreden gefaciliteerd in aanvulling op de wettelijke Regeling Vervroegd Uittreden.

Werkcode en functie- en loongebouw

In het komende jaar werken een aantal werkgroepen belangrijk thema’s verder uit zoals het voorbereiden van de herziening van het functie- en loongebouw en een verdere uitwerking van de Werkcode.

Ga naar de themapagina Arbeidsvoorwaarden om de cao Verzekeringsbedrijf 2021 en het onderhandelingsresultaat in te zien.