Cao-akkoord Verzekeringsbedrijf Binnen en Buitendienst 2020

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel het Verbond van Verzekeraars als FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord met het bereikte resultaat. De cao Verzekeringsbedrijf Binnen en Buitendienst 2020 is hiermee officieel tot stand gekomen.

Het sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond is akkoord met het onderhandelingsresultaat. Het cao-resultaat is bij deze omgezet in een cao-akkoord. Dat betekent onder meer dat de salarissen per 1 februari worden verhoogd met 3,25%. De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar.

Duurzame inzetbaarheid centraal

Naast loonafspraken hebben partijen uitgebreid gesproken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, de arbeidskostenontwikkeling en de beheersing daarvan. De cao-partijen vinden duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers een belangrijk onderwerp in deze tijd van voortdurende verandering en ontwikkeling op de arbeidsmarkt en de financiële sector. Het stimuleren van medewerkers om hen zelf de regie te laten nemen over hun loopbaan staat hierbij centraal, net als een antwoord op de toenemende vraag naar maatwerk qua arbeidsvoorwaarden, ook met het oog op de werk/privébalans. De Sociale Agenda 2019-2021, waarin cao-partijen een gezamenlijke visie op arbeid hebben geformuleerd, vormt hiervoor de basis.

Afspraken

De cao-partijen hebben de afgesproken om:

  • Invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid onder andere door het invoeren van een vitaliteitsregeling;
  • Een werkgroep in te stellen die advies geeft over een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, inclusief een regeling voor demotie en arbeidsmarkttoeslagen;
  • Een werkgroep in te stellen die advies uitbrengt over de beheersbaarheid van de kosten van de middelloonregeling en de CDC-regeling in relatie tot renteontwikkelingen;
  • Gezamenlijke initiatieven te formuleren aan de hand van de Werkcode financiële sector;
  • De cao-teksten te moderniseren.

De komende periode maken de partijen de gewijzigde cao-teksten op. Na goedkeuring worden deze gepubliceerd.