Burgemeester Valkenburg: ‘Enkele honderden miljoenen’ schade door wateroverlast

Burgemeester Prevoo van Valkenburg schat dat de overstromingen voor “enkele honderden miljoenen” aan schade hebben aangericht in de stad. Dat zei hij in gesprek met het radioprogramma Nieuws en Co. Hij heeft gesproken met het Verbond van Verzekeraars en morgenochtend komt er een expert naar de stad die de schade preciezer kan inschatten.

De burgemeester zegt veel emotionele gesprekken te hebben gevoerd met inwoners en ondernemers. “Vandaag zie ik ook in mijn rondgang: nu komt het ook heel hard binnen.”

Het opruimen van Valkenburg gaat volgens Prevoo voorspoedig. Er zijn door de gemeente containers neergezet, waarmee nu zo’n 900 ton afval is opgehaald. “Dat is eigenlijk huisinrichting, zaken die helemaal leeg zijn gehaald, horecakeukens, hotelinrichting: alles ligt op een hoop”, zei Prevoo.

Verbondsdirecteur Geeke Feiter in EenVandaag

In het TV-programma EenVandaag kwam gisteravond Geeke Feiter – van Heuvelen, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars. Zij gaf desgevraagd aan dat het “op dit moment de juiste schadeomvang moeilijk is vast te stellen. “Kelders staan nog onder water, dakpannen moeten droog worden. We hopen binnen twee weken een eerste indicatie te kunnen geven.” Zij stipte hierbij de laatste extreem weer-schade aan: de hagelschade in 2016; 100.000 schadeclaims en 600 miljoen euro aan schade. Zij zei te verwachten dat het totaal aantal claims dit keer lager zal uitvallen, maar dat de schade in elk geval ‘serieus in de papieren zal gaan lopen.’

 Op de vervolgvraag van de interviewer dat het schadebedrag waarschijnlijk boven die 600 miljoen euro zal uitkomen, herhaalde Verbonds’ schadedirecteur dat dit op dit moment lastig is aan te geven. Ook benadrukte zij dat het verzekeringsbedrijf ‘klaar staat om een en ander voortvarend aan te pakken’. “Inmiddels zijn de schade-expert volop aan de slag, zijn de eerste schades betaald en voorschotten uitgekeerd.

Ook ging zij in het TV-programma in  op de (on)verzekerbaarheid van wateroverlast en de verschillen voor mensen die aan de geul of aan de Maas wonen. Zij ging daarbij terug naar de watersnood in 1953 en de aanpak van de verzekeringssector om  ‘het overstromingsrisico sindsdien stapje bij stapje verzekerbaar te krijgen, zoals voor kleine rivieren als de Geul; Vanwege het te grote risico blijft de Maas onvrzekerbaar”, aldus Geeke Feiter, die hierbij ook aanstipte dat het risicobewustzijn bij de consument ook nog vrij laag is, mede door de aanwezigheid van het schadefonds..  Ook vertelde zij dat inmiddels de WTS (Wet Tegemoetkoming bij Schade) in werking is getreden en dat derhalve de overheid aan zet is voor tegemoetkomingen voor schade die niet te verzekeren is.

Op LinkedIn- schreef zij “gisteren het volgende: “Terwijl in Noord-Limburg steeds meer evacuees naar huis mogen is de verzekeringssector in Gemeente Valkenburg aan de Geul begonnen aan waar ze voor is: klanten met schade helpen. Zo is Beers Assurantiën bijvoorbeeld bij al haar getroffen klanten langs gegaan en hebben verzekeraars a.s.r. verzekeringen en Nationale-Nederlanden hen voorzien van contactgegevens van hun schade-experts. En ontvingen schade-experts van Interpolis en Centraal Beheer
vandaag hun getroffen klanten in een lokaal hotel. Het wordt vast nog een lange weg met meevallers en teleurstellingen, maar het begin is er!”