Burgemeester Jan van Zanen (Den Haag) bezocht Verbond

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag heeft vanochtend een bezoek gebracht aan het Verbond van Verzekeraars. Hij werd welkom geheten door algemeen directeur Richard Weurding en heeft daarna een aantal medewerkers ontmoet waaronder Renée Martius (manager Leven/Inkomen) en Ferdinand Soeteman (manager Schade).

In de gesprekken is stilgestaan bij de maatschappelijke agenda van het Verbond maar ook bij de organisatiestructuur, onze leden, taken en activiteiten. Daarbij zoomden wij in op klimaatverandering, duurzaamheid en legden de verbinding met de agenda van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waar Van Zanen voorzitter van is. Meer specifiek hebben wij verteld over onze vernieuwende ideeën rondom de aanpak van het overstromingsrisico