Bureau DFO maakt verschillen serviceproviders op vernieuwde website zichtbaar

 

Bureau DFO constateert onder intermediairs een groeiende belangstelling voor het inschakelen van de dienstverlening van een zogenaamde serviceprovider. “Veel van deze serviceproviders hebben verzekeringsvolmachten van maatschappijen of offertevolmachten van geldverstrekkers. Deze volmachten kunnen van grote meerwaarde zijn voor het acceptatie- of offertetraject van verzekeringen, resp. kredieten. Er is inmiddels een groot aantal serviceproviders met een aanzienlijke verscheidenheid in het dienstenaanbod. Dit maakt het voor een financieel dienstverlener lastig om zich objectief te oriënteren op een serviceprovider die aansluit bij het gewenst profiel.”

Om bovengenoemde reden heeft Bureau DFO heeft haar website vernieuwd waarop financieel advieskantoren actuele informatie kunnen vinden over serviceproviders.

Via de site http://sp.dfobv.nl/ worden in totaal 33  serviceproviders vergeleken op de volgende gegevens:          

  • Kerngegevens waaronder aantal deelnemers, automatiseringspakket, eigendomsverhouding, aanwezigen volmachten, contactgegevens.
  • Primaire diensten waarbij inzicht wordt gegeven in de exacte financiële producten, de softwarefaciliteiten rondom deze producten, de extranetvoorzieningen en de diensten op het gebied van front-, mid- en backoffice
  • Aanvullende diensten zoals opleidingen, software en schadebehandeling en opvang bij calamiteiten
  • De voorwaarden voor deelnemerschap
  • De waardering door deelnemers zoals voor de betreffende organisatie is vastgesteld in het jaarlijkse Bureau DFO Onderzoek serviceproviders

 Rol van serviceproviders wordt belangrijker

Bureau DFO verwacht dat de rol van serviceproviders in de komende tijd belangrijker zal worden. Deze verwachting is gebaseerd op onder meer de volgende overwegingen:

  • Het belang van onafhankelijk financieel advies zal maatschappelijk meer waardering krijgen. Nu al is te zien dat in Europese regelgeving gestimuleerd wordt om termen als ‘advies’ en ‘onafhankelijk’ wettelijke bescherming te geven. Voor financieel adviseurs zal het bij die ontwikkeling belangrijker worden hun klanten ook daadwerkelijk een brede toegang te bieden tot een toereikend aantal aanbieders.
  • De ontwikkeling van digitalisering en daarmee van transparantie legt een aanhoudende druk om te blijven investeren in efficiënte bedrijfsprocessen. Nu al is te zien dat een ruime meerderheid van gebruikers van serviceproviders aangeven dat het gebruik van een of meer serviceproviders een relevante invloed heeft op hun bedrijfsrendement.
  • Steeds meer kantoren zoeken hun onderscheidende kracht in de kwaliteit van advies en intensiteit van het klantcontact en minder in hun backoffice. Mits goed uitgevoerd kunnen veel administratieve handelingen ook via een serviceprovider plaatsvinden zonder dat hierdoor de waardering van de consument voor het kantoor minder wordt.
  •  Bureau DFO heeft aan bekende serviceproviders gevraagd een aantal vragen over hun dienstverlening te beantwoorden. De resultaten van deze inventarisatie zijn terug te vinden op de website:  http://sp.dfobv.nl/.