Britse verzekeringssector vindt dat nieuwe IFRS 17-regelgeving de manier van werken complexer en duurder maakt

De International Financial Reporting Standard 17 (IFRS 17) de nieuwe standaard  hoe verzekeraars hun verzekeringscontracten moeten waarderen, maakt  de manier van werken duurder en complexer. Dit vindt 97% van de Britse senior verzekeringsprofessionals. Dat is één van de uitkomsten uit een onderzoek van data-analist SAS.

Daar staan volgens de respondenten ook tal van voordelen tegenover. Zo is 92% van mening dat IFRS 17 de financiële transparantie verbetert en 84%  aanvullende voordelen verwacht ten aanzien van compliance. Eveneens is bijna negen van de tien respondenten (87%) zelfs van mening dat de nieuwe regelgeving van vitaal belang is voor de verzekeringsindustrie om te overleven, dan wel de sector sterker maakt om toekomstige klappen op te vangen. Verder ziet 12% de IFRS 17 regelgeving puur als een compliance-maatregel. Het onderzoek toont verder aan dat  93% van de respondenten denkt dat IFRS 17 de businessmodellen van verzekeraars compleet zal veranderen.

Hoewel de nieuwe regelgeving pas per januari 2020 ingaat, geeft ruim drie van de vijf verzekeringsprofessionals (61%) aan reeds te zijn gestart met de voorbereiding op de naderende verandering; 19% bestempelt dit zelfs als topprioriteit. Bijna de helft (46%) zegt te verwachten reeds in 2019 IFRS-compliant te zijn, terwijl iets meer dan een vijfde (22%) denkt dit reeds dit jaar te zijn. Aan de andere kant start bijna een derde (31%) hiermee pas in 2020. Bijna alle verzekeraars – 99% van de 100% – zegt er alle vertrouwen in te hebben dat zij op tijd klaar zijn met de implementatie van de nieuwe regelgeving.