Britse verzekeringsprofessionals vrezen toename D&O-claims vanwege slechte voorbereiding op Brexit

Directies van verzekeraars lopen een hoog risico op aansprakelijkheidsclaims van de kant van investeerders  en andere aandeelhouders  vanwege  een slechte voorbereiding op een ‘bad Brexit’, zo komt naar voren uit een recent Brits onderzoek van Premium Credit.

Hierin geeft 38% van de ondervraagde verzekeringsprofessionals aan zich het meest zorgen te maken over een toename van het aantal D&O-claims en 31% over een stijging van het aantal bedrijfsschadeclaims.

Een andere uitkomst is dat eveneens bijna twee van de vijf verzekeringsprofessionals (38%) verwachten dat een slechte voorbereiding op een ‘bad Brexit’ door bedrijven leidt tot een toename van het aantal bedrijfsschadeclaims.

Aan de andere kant voorziet 15% dat de Brexit en de hieruit voortvloeiende onzekerheid leidt tot meer verzekeringsbusiness. Tegelijkertijd gelooft slechts 21% van de respondenten dat bedrijven hun verzekeraars goed en up-to-date hebben geïnformeerd  over de specifieke risico’s die zij lopen met betrekking tot de Brexit en de manier waarop zij zich hierop hebben voorbereid. Het dubbele aantal verzekeringsprofessionals (42%) denkt dat op grond hiervan het aantal aan de Brexit gerelateerde bedrijfsmatige schadeclaims worden afgewezen.

Adam Morghem, directeur Strategie & Marketing bij Premium Credit, spreekt van ‘alarmerende uitkomsten’.  “Maar er is nog tijd voor bedrijven om maatregelen te treffen om zich alsnog goed voor te bereiden en hun verzekeraars adequaat te informeren om er zeker van te zijn dat zij voldoende verzekeringsdekking hebben.”

.