Britse verzekeraars keren ruim 1,1 miljard euro uit aan bedrijfsschadeclaims vanwege Covid 

 De Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA)  heeft gegevens verzameld over verzekeringsuitbetalingen voor de bedrijfsschadeclaims van bedrijven voor de gedwongen bedrijfsonderbreking als gevolg van de coronabeperkingen. Tot 5 augustus van dit jaar is een bedrag uitgekeerd van 945,5 miljoen (ruim 1,1 miljard euro) aan  tussentijdse en volledige claims. Verzekeringsmaatschappijen hebben sinds januari 637 miljoen pond uitbetaald aan polishouders met een bedrijfsonderbrekingsdekking, en meer dan 309 miljoen pond aan tussentijdse betalingen.

Maar de totale betalingen voor claims kunnen nog hoger uitvallen, aangezien meer dan 38% van de bedrijven, waarvan de claims zijn geaccepteerd, nog geen enkele vorm van compensatie hebben ontvangen, zo blijkt uit  gegevens van de FCA. Terwijl meer dan 26.200 van de bijna 41.700 polishouders van wie de claims zijn toegewezen, ten minste een tussentijdse betaling van hun verzekeraar hebben ontvangen, moeten meer dan 15.400 polishouders nog een betaling ontvangen. De laatste cijfers volgen op een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof ten gunste van polishouders in een proefproces over de dekking van bedrijfsschade dat zeven maanden geleden plaatsvond.

De toezichthouder had in 2020 bij het Hooggerechtshof een proefproces tegen acht verzekeringsmaatschappijen aangespannen om uit te maken of polissen voor bedrijfsschade met controversiële aanvullende clausules dekking zouden bieden tegen sluitingen als gevolg van door de Britse regering bevolen lockdowns.Maar in januari oordeelde het Hooggerechtshof dat verzekeraars in de meeste gevallen aansprakelijk waren, vooral wanneer een polis dekking bood voor sluiting als gevolg van een uitbraak van een besmettelijke ziekte. “Wij herinneren bedrijven eraan dat zij claims snel en eerlijk moeten afhandelen en redelijke begeleiding moeten bieden om een polishouder te helpen bij het indienen van een claim”, aldus de FCA.

Hiscox, dat de meeste Business Interruption (BI)-claims heeft ontvangen, heeft tot dusver slechts 22% van zijn gedueerde verzekereden een schikking getroffen. Van de 9.180 schadeclaims die Hiscox heeft toegewezen hebben tot dusver er 2.048 een volledige schadevergeding ontvangen  en nog eens 1.897 een eerste of voorlopige betaling. Hiscox moet daarnaast nog een beslissing nemen over 2.478 schadeclaims. Aviva heeft met 593 het op een hoogste aantal claims dat nog uitstaat, gevolgd door The New India Assurance Company me 497 schadeclaims. Axis Managing Agency heeft het op een na hoogste aantal toegewezen claims: 2.297 het heeft inmiddels met 80% van de   betrokken polishouders een volledige schikking getroffen (2.654).