Britse toezichthouder FCA zegt dat ‘verraderlijk’ gedrag nog steeds racisme’ is en overweegt nieuwe diversiteitsregels

De Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) wil dat bedrijven de inclusie en kansen voor  werknemers met een Afro-Amerikaanse achtergrond op alle niveaus verbeteren en overweegt toezichtmaatregelen om voor meer diversiteit in de financiële sector te zorgen.

Sprekend op een bijeenkomst ter gelegenheid van de lancering van een rapport over inclusie van deze groep werknemers  in sw financiële dienstverlening door New Financial, zei de uitvoerend directeur van FCA, Sheldon Mills: “We willen verbeteringen zien binnen bedrijven en we overwegen hoe we onze bevoegdheden het beste kunnen gebruiken Voor het eerst in zes jaar heeft geen van de FTSE 100-bedrijven een bestuursvoorzitter, CEO of financieel directeur met een Afro-Amerikaanse achtergrond. Slechts tien van de 297 functionarissen op dit niveau hebben een etnische minderheidsachtergrond. Minder dan 1% van de investmentmanagers heeft een Afro-Amerikaanse achtergrond.

Het is een gegeven dat de FCA momenteel  kijkt hoe diversiteit kan worden bevorderd in managementteams. ‘Diversiteit op junior niveau is belangrijk, maar het is nog belangrijker dat deze werknemers gedijen, bloeien en kunnen doorgroeien tot besluitvormers”, aldus Mills. Hij voegde eraan toe dat er het afgelopen jaar meer erkenning is gekomen voor problemen waarmee collega’s  met een Afro-Amerikaanse achtergrond in de financiële dienstverlening te maken hebben, en nieuwe toezeggingen worden gedaan met betrekking tot inclusie.

Hij zegt dat racisme binnen de financiële dienstverlening niet per se openlijk is, maar “wel ‘subtiel en verraderlijk’ aanwezig is. “Dat is nog steeds  racisme. Het ondermijnt ambitie en suggereert dat mensen met een Afro-Amerikaansen achtergrond hun gedrag moeten matigen om ‘erbij te horen’. Ik heb racisme meegemaakt en ben getroffen door het gebrek aan beschikbaarheid van kansen en de daaruit voortvloeiende resultaten waarmee veel deze groep medewerkers  in het VK worden geconfronteerd/”

Hij zei  dat representatie belangrijk is, waarbij uit onderzoek blijkt dat de meest etnisch diverse bedrijven 35% meer kans hebben om beter te presteren dan de minst diverse. ”Regelgevers beginnen zich af te vragen of bedrijven divers genoeg zijn om de uitdagingen en kansen op de kapitaalmarkten in overweging te nemen, of dat vooroordelen het potentieel blokkeren. Dit roept vragen op over de vraag of de bedrijven die kapitaal verstrekken voldoende divers en inclusief zijn om het scala aan kansen op de markt volledig in overweging te nemen, of dat er vooroordelen zijn waardoor ze deze niet kunnen benutten”, aldus Mills, volgens wie een grotere genderdiversiteit wijst op een verbeterde risicobeheercultuur.:

 “Het is duidelijk dat er voordelen zijn aan een grotere diversiteit, en   inclusie van medewerkers met een Afro-Amerikaanse achtergrond is daar een zeer belangrijk onderdeel van”, zei hij.“Diversiteit binnen financiële dienstverleners is ook van belang voor de consumenten die ze bedienen”, vervolgde hij. “Als bedrijven in staat zullen zijn om de behoeften van deze klanten te begrijpen en eraan te voldoen, zoals we van hen verwachten, moeten ze overwegen of ze de diversiteit aan achtergrond, ervaring en de juiste cultuur hebben om vooroordelen te overwinnen en aan deze behoeften te voldoen.”  

 Het New Finance-rapport stelt  dat beleggers gegevens over ras beginnen te zoeken in de milieu-, sociale en governance-rapporten (ESG) van bedrijven, en stelt vast dat diversiteit bedrijven helpt groepsdenken te vermijden, risicobeheer te verbeteren en klanten beter van dienst te zijn.