Britse toezichthouder FCA wijst tegenargumenten verzekeraars in proefproces bedrijfsonderbrekingsclaims af

De Britse toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA), heeft de tegenargumenten verworpen die in een proefproces werden aangevoerd door een achttal verzekeraars met betrekking tot het afwijzen van schadeclaims op BI (Business Interruption)-verzekeringen als gevolg van Covid-19.

In het door de toezichthouder ingediende proefproces bij het High Court voerde de FCA aan dat de verzekeraars geen rekening houden met de ware aard van de verzekering die wordt verkocht aan vaak kleine bedrijven en andere minder deskundige  klanten met  lage vergoedingen voor schade door bedrijfsonderbreking. Naar aanleiding van de reacties van ongeveer 90 verzekerde bedrijven op de tegenargumentatie van verzekeraars stelt de FCA dat verzekeraars zich ‘buitensporig beperkend’ hebben opgesteld bij de interpretatie van de polisvoorwaarden.

“De door de verzekeraars aangevoerde tegenargumenten werden in het algemeen afgewezen. Ze gingen hierbij uit van een te beperkende  betekenis van bepaalde begrippen en woorden zoals ‘prevention’ en ‘occurence’,) en van een onjuiste  benadering van het bewijs met betrekking tot de aanwezigheid van Covid-19. Voorts worden  onrealistische en onpraktische voorwaarden  voorgeschreven , waardoor de dekkingsclausules van veel van hun schijnbare en beoogde bedoeling worden ontdaan.”

Vorige maand diende de groep van verzekeraars, waaronder Hiscox, Arch Insurance, Argenta Syndicate, Ecclesiastical, QBE UK, Royal & Sun Alliance en Zurich Insurance, ter verdediging een gedetailleerde reactie in met betrekking tot hun standpunt over BI-Covid-19-claims naar aanleiding van de door de overheid gelaste lockdown  op niet-essentiële Britse winkels en diensten. De meeste verzekeraars beweerden dat de  gesloten bedrijfsschadeverzekeringen  niet waren ontworpen om wereldwijde pandemieën te dekken maar dat zij hierin wel een clausule hadden opgenomen die dekking bood bij bedrijfsonderbreking  als gevolg van een lokale infectieziekte.

Verzekeraars voerden ook aan dat bedrijven dezelfde schade zouden hebben geleden als hun ondernemingen open waren  gebleven toen het land op slot ging. Hiscox voerde aan dat  FCA in het proefproces er ten onrechte van uitgaat dat Covid-19-schades op de betreffende polissen een gedekt evenement zouden vormen en dat verzekeraars het tegendeel moeten bewijzen.