Britse toezichthouder FCA registreert in eerste helft 2019 bijna 10% meer consumentenklachten over financiële sector

De Financial Conduct Authority (FCA), de Britse toezichthouder voor de financiële sector, heeft de cijfers bekend gemaakt omtrent het aantal klachten van consumenten – particulieren en bedrijven – over financiële instellingen, waaronder banken, verzekeraars en kredietinstellingen. In de eerste helft van dit jaar zijn in totaal 4,29 miljoen klachten ingediend. Dat is een toename met 9,7% ten opzichte van de 3,91 miljoen klachten in de tweede helft van 2018.

Bijna de helft van alle klachten (49%) heeft betrekking op zogeheten PPI (Payment Protection Insurance)-verzekeringen, een polis die ervoor zorgt dat bepaalde  lasten van een verzekerde (bijv een hypotheek of lening) worden doorbetaald als deze daartoe niet meer zelf in staat is als gevolg van bijv. ziekte, arbeidongeschiktheid of het verlies van een baan.  Het aantal PPI-klachten nam met ruim een derde (34%) tot van 1,58 miljoen naar 2,12 miljoen. Bij de overige klachten was sprake van een afname met 6%: van 2,32 miljoen in de tweede helft van het vorig jaar naar 2,18 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar, het laagste aantal sinds de invoering van de nieuwe rapportagerichtlijnen in 2016.

Na de klachten over PPI kwamen klachten over lopende betalingsrekeningen met 14% op de tweede plaats, gevolgd door die over creditcards (8%) en  auto- en transportverzekeringen (6%). Het gemiddelde aantal klachten over bank- en creditcards per 1.000 accounts is gedaald van 4,6 naar 4,2 en over hypotheken van 9,6 naar 8,7. Het gemiddelde verhaalbedrag van all klachten excl. PPI is gestegen van £175 in de tweede helft van 2018 naar £200 in de eerste helft van dit jaar.