Britse makelaars: COVID-19 heeft de klantrelaties versterkt

De COVID-19-pandemie dwong bedrijven om uitsluitend online te opereren, en dit heeft een positievere impact gehad op makelaars in het VK dan eerder werd verwacht. Het succes van deze nieuwe online manier van werken  bood verzekeraars de mogelijkheid om hun klanten gemakkelijk rechtstreeks te bereiken, wat vooral gunstig was voor particuliere en kleine bedrijven. Britse makelaars hebben daardoor sterkere relaties en hebben nu meer contact met verzekeraars in vergelijking met de periode vóór de pandemie, vindt data- en analysebedrijf GlobalData.

Uit de 2021 UK Commercial Brokers Survey van GlobalData blijkt dat meer dan de helft (52%) van de respondenten aangaf dat ze nu vaker contact hadden opgenomen met klanten dan vóór de pandemie. Iets minder dan de helft (47,8%) was van mening dat hun relatie met klanten was versterkt door de pandemie, terwijl slechts 17% van mening was dat de relatie om deze reden was verslechterd. Bovendien gaf 49,4% van de makelaars aan dat hun klanten meer geïnteresseerd waren in informatie over de lacunes in de dekking sinds de pandemie. Dit zal vooral bemoedigend zijn voor verzekeraars die na een moeilijk 2020 zaken willen doen groeien, aangezien klanten belangstelling tonen voor uitbreiding van de dekking.  .

Ben Carey-Evans, verzekeringsanalist bij GlobalData, licht toe: “Dit zijn buitengewoon bemoedigende gegevens voor makelaars, die tijdens een zeer moeilijk 2020 heel hard zouden hebben moeten werken aan klantrelaties. Een van de belangrijkste gevolgen van de pandemie was dat  mensen en bedrijven hoofdzakelijk online moesten opereren. Dit vormde dus een risico voor het makelaarskanaal en verhoogde de druk om deze directe kanalen te versterken. Gelukkig bood het succes van deze nieuwe online operatie verzekeraars in feite de mogelijkheid om hun klanten gemakkelijk rechtstreeks te bereiken, wat vooral gunstig was voor particuliere en kleine bedrijven. “

De pandemie heeft echter enig gebrek aan begrip van mensen en bedrijven blootgelegd over waarvoor ze precies verzekerd waren. Er zijn bijvoorbeeld geschillen tussen verzekeraars en kleine bedrijven over schadevergoedingen als gevolg van  bedrijfsonderbreking. Dit zou de makelaars enorm ten goede moeten komen, aangezien bedrijven van elke omvang zullen worden getekend door de pandemie en ervoor willen zorgen dat ze worden gedekt als zich opnieuw een vergelijkbare situatie voordoet.

Carey-Evans voegt eraan toe: “ De behoefte aan expertise en advies zal waarschijnlijk toenemen naarmate bedrijven weer terugkeren naar ‘het oude normaal’ en dat wordt ondersteund door iets minder dan de helft (49,4%) van de klanten van makelaars met  vragen over hiaten in hun dekking.