Britse High Court oordeelt grotendeels in het voordeel van toezichthouder FCA in de meeste kwesties in proefproces over bedrijfschadedekkingclaims in Coronatijd

Het Britse High Court heeft geoordeeld dat de meerderheid van de bedrijven die een bedrijfsonderbrekingsverzekering (BI-polissen) hadden en in Coronatijd door de overheid gedwongen werden te sluiten, recht zouden kunnen hebben op compensatie door de bij het proefproces  betrokken verzekeraars.

Advocatenkantoor Herbert Smith Freehills, dat tijdens de procedure optrad voor toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA), verklaarde dat de rechtbank in het voordeel van de FCA oordeelde op de meeste van de key-issues, in het bijzonder met betrekking tot de dekking inzake virus (disease)– en andere ‘hybride’ clausules , bepaalde denial of access/public authority clauses, , evenals clausules met betrekking tot i oorzakelijk verband en ‘trends’.  “De uitspraak zou daarom welkom nieuws moeten brengen voor een aanzienlijk aantal van de duizenden polishouders die getroffen zijn door Covid-gerelateerde schades als gevolg van de bedrijfsonderbreking”, meldden de advocaten.

Toezichthouder  FCA reageert: “De uitspraak stelt dat de meeste, maar niet alle virusclausules in het proefproces  dekking bieden. Er staat ook in dat bepaalde denial of access-clausules dekking bieden, maar dat dit afhangt van de gedetailleerde formulering van de clausule/polisvoorwaarden,en in welke mate het bedrijf werd beïnvloed door de reactie van de regering op de pandemie, inclusief bijvoorbeeld de vraag of het bedrijf onderworpen was aan een verplichte sluiting  en of het bedrijf opdracht heeft gekregen om volledig te sluiten. “

Christopher Woolard, interim-CEO van de FCA, zei: “We zijn een proefproces gestart  om het gebrek aan duidelijkheid en zekerheid op te lossen dat bestond voor veel polishouders die claims voor bedrijfsschades indienen en voor de rest van de markt. We zijn verheugd dat het Hof  substantieel voorstander is van de argumenten die we hebben aangedragen over de meeste belangrijkste kwesties. De uitspraak  van vandaag is een belangrijke stap in het oplossen van de onzekerheid waarmee polishouders worden geconfronteerd. We zijn het Hof  dankbaar voor het snelle vonnis en de snelheid waarmee het werd bereikt, wat goed is voor alle betrokken  partijen.”

Verzekeraars moeten volgens hem nadenken over de duidelijkheid die hier wordt geboden en, ongeacht mogelijke beroepen, nadenken over de stappen die ze nu kunnen nemen om vorderingen te behandelen die volgens de uitspraak zou moeten worden betaald. “Ze moeten ook rechtstreeks en snel communiceren met polishouders die claims hebben ingediend die door de uitspraak worden beïnvloed, om de volgende stappen uit te leggen.Als partijen toch in beroep gaan tegen de uitspraak, verwachten we dat dit zo snel mogelijk gebeurt, in lijn met de afspraak die we bij aanvang van dit proces met verzekeraars hebben gemaakt. Zoals we vanaf het begin van deze zaak hebben ingezien, zijn  duizenden kleine bedrijven en mogelijk honderdduizenden banen hiervan afhankelijk “

Verzekeraars

Van verzekeraars wordt verwacht dat ze de uitspraak de komende dagen analyseren en beslissen of ze in beroep gaan. Huw Evans, algemeen directeur bij verzekeraarsorganisatie ABI reageert: : “Verzekeraars hebben dit versnelde gerechtelijke proces onder leiding van de FCA gesteund om duidelijkheid te scheppen voor klanten en we verwelkomen de snelheid waarmee de rechtbank een uitspraak heeft gedaan. De uitspraak is over de belangrijkste kwesties gelijk verdeeld tussen verzekeraars en polishouders. De nationale lockdown was een nog niet eerder vertoonde  situatie die begrijpelijkerwijs interpretatievragen opriep voor sommige zakelijke verzekeringscontracten.

Hij vervolgt:”Verzekeraars betreuren elk contractgeschil met hun klanten en zullen blijven reflecteren op feedback van recente gebeurtenissen. We erkennen dat dit nog steeds een moeilijke tijd blijft voor veel bedrijven, klein en groot, en voor de samenleving als geheel. Dat is de reden waarom verzekeraars een reeks toezeggingen hebben gedaan om zowel bedrijven als individuele klanten door de crisis te helpen en waarom de industrie verwacht meer dan £ 1,7 miljard aan Covid-19-claims uit te betalen. De uitspraak is een complex vonnis dat 162 pagina’s beslaat en 19 beleidsformuleringen omvat en het zal even duren voordat de betrokkenen in de rechtszaak begrijpen wat het betekent en eventuele beroepsprocedures in overweging nemen. Individuele verzekeraars zullen de uitspraak analyseren, in gesprek gaan met de toezichthouder, rekening houden met de beroepsprocedure en hun klanten de komende tijd informeren.” De uitspraak van gisteren  volgde op twee weken van juridische argumenten in de rechtbank in juli. Arch, Argenta, Ecclesiastical, Hiscox, MS Amlin, QBE, RSA en Zurich werden genoemd als beklaagden in de zaak, die gevolgen heeft voor maximaal 60 verzekeraars en 370.000 polishouders.