Brits Verbond ABI ziet in sector aantal vrouwen in RvB’s en directies toenemen, “maar er is nog veel te doen”

Er is vooruitgang geboekt in de verzekerings- en (langetermijn) spaarsector wat de vertegenwoordiging van vrouwen betreft op het hoogste niveau, zo blijkt uit nieuwe gegevens van de Association of British Verzekeraars (ABI) . Zo wordt 29% van de plekken in de Raden van Bestuur bij verzekeraars ingenomen door vrouwen  tegen 25% in 2019 en wordt inmiddels bijna een kwart (24%) van alle directiefuncties vervuld door vrouwen. “Hoewel deze bevindingen een stap in de goede richting zijn, blijkt uit de marktinventarisatie dat er nog veel meer te doen is”, concludeert ABI, dat met het oog hierop een campagne is gestart   en daarmee een beroep doet op de industrie om haar inspanningen te verdubbelen en  verdere vooruitgang op dit gebied te bevorderen.

De campagne maakt deel uit van de nieuwe diversiteits- en inclusiestrategie van de ABI die de aanjager zal vormen voor projecten en initiatieven op een groot aantal terreinen. Naast de werkcampagne, die tot doel heeft meer vrouwen aan te moedigen om te solliciteren naar hogere functies en de sector een meer inclusieve werkplek te maken voor iedereen, werkt de  ABI  samen met leden om de positie van medewerkers te verbeteren met een Afro-Amerikaanse, Aziatische en andere etnische achtergrond. 

De meest recente cijfers geven daarnaast aan dat van de werknemers met instapposities 10% afkomstig is uit deze categorie en dat slechts 2% van de werknemers met een Afro-Amerikaanse, Aziatische of andere etnische minderheids-achtergrond een functie op directie- en RvB-niveau vervult.

Vorig jaar maakte de ABI bekend dat het zich heeft aangemeld bij Business in the Community’s Race at Work Charter(https://www.bitc.org.uk/race/) samen met nu 35 leden, als onderdeel van een branchebreed committment om de kansen voor genoemde minderheden te verbeteren. Daarnaast ondersteunt ABI ondersteunt het 10,000 Black Interns-programme door verzekeraarsleden aan te moedigen stageplaatsen beschikbaar te stellen aan jongeren uit deze doelgroep in het VK

Yvonne Braun, Director of Long-Term Savings and Protection bij ABI:”Het is bemoedigend om te zien dat de  vertegenwoordiging van vrouwen op de meeste senior levels van de verzekerings en spaarsector groeit, maar er moet nog veel meer worden gedaan om de diversiteit te verbeteren en te verbreden. We moeten onze inspanningen verdubbelen om gelijke kansen te creëren in onze industrie. We streven ernaar nauw samen te werken met onze leden om snellere vooruitgang te boeken en een echt moderne, inclusieve sector bouwen die het beste talent aantrekt en behoud uit de hele samenleving en de gemeenschappen die we bedienen. “