Brits verbond ABI roept op voor herziening stelsel nu bijna driekwart niet bereid te te betalen voor verzekeringsadvies

ABI, het Britse Verbond van Verzekeraars heeft opgeroepen tot een fundamentele heroverweging van de manier waarop het huidige stelsel voor financieel advies en  begeleiding werken. Dat heeft ABI-directeur-generaal, Huw Evans, aangekondigd op het recente ABI-seminar  ““Future-proofing the pension freedoms: what next?” Volgens hem is een fundamentele heroriëntatie noodzakelijk om voor de komende 15 jaar nieuwe vormen van advies en begeleiding mogelijk te maken.  

Die gedachte wordt ingegeven door het gegeven dat  bijna driekwart (72%) van de consumenten aangeeft niet te willen betalen voor financieel advies. Uit een onderzoek  opdracht van de ABI blijkt dat vier keer zoveel mensen eenmalig willen betalen voor een financieel advies  (46%) in plaats van het traditionele model van jaarlijks doorlopende provisievergoedingen (12%).

Er zijn volgens de ABI-directeur veranderingen nodig om klanten in staat te stellen advies te krijgen dat het eenvoudiger en goedkoper is, of begeleiding die meer hulp biedt. Momenteel is de financiële begeleiding die pensioenaanbieders aan consumenten kunnen geven beperkt. “Het werk van toezichthouder FCA op het gebied van de marktevaluatie van financieel advies en de markt voor consumentenbeleggingen biedt een kans voor hervormingen en om advies mogelijk te maken dat eenvoudiger, toegankelijker en geschikt voor de toekomst is. Hervorming van advies en begeleiding stelt aanbieders, curatoren en de Money and Pension Service  in staat klanten effectiever te helpen bij het kiezen van wat ze met hun pensioen willen doen. Dit zal van vitaal belang zijn voor consumenten in het huidige tijdperk van lage rentetarieven en een toenemende afhankelijkheid van pensioenregelingen met vaste bijdragen.”

.

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten gemengde meningen hebben over hoe ze financiële begeleiding willen ontvangen, wat suggereert dat er een reeks opties beschikbaar moet zijn om aan individuele behoeften te voldoen. De meest populaire optie om toegang te krijgen tot informatie was via een overheidswebsite (29%), gevolgd door pensioenuitvoerder (25%), gezin (23%), online informatie (22%) en Pension Wise (21%). In de afgelopen vijf jaar hebben zich grote veranderingen voorgedaan op de markt voor langetermijnsparen, niet in de laatste plaats door de invoering van de pensioenvrijheden die een scala aan nieuwe kansen voor klanten hebben geopend.

Huw Evans, directeur-generaal bij de Association of British Insurers reageert: “Met miljoenen mensen die ongekende vrijheden hebben om pensioenkeuzes te maken, hebben we een systeem van begeleiding en advies nodig dat de meerderheid helpt. Wanneer mensen hun hele werkzame leven hebben gespaard voor hun pensioen, is het niet goed genoeg om de meesten van hen met zeer beperkte hulp gecompliceerde oordelen te laten vellen over de opneempercentages, lijfrentemogelijkheden en pensioenopties. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van aanbieders, toezichthouders, adviseurs en overheden.

 “Nu de overgangsperiode voor de Brexit ten einde loopt, heeft de FCA een unieke gelegenheid om een ​​systeem te ontwerpen dat geschikt is voor de Britse pensioenvrijheden en dat ervoor zorgt dat de meerderheid van de spaarders toegang heeft tot begeleiding of advies bij het nemen van beslissingen die de rest van hun leven zullen bepalen.