Brits onderzoek: Slechts 13% verzekerden snapt polisvoorwaarden  

 

Recent onderzoek van de Universiteit van Nottingham en het advocatenkantoor Browne Jacobson heeft uitgewezen dat de polisvoorwaarden van verzekeringen te complex zijn voor verzekerden om ze te begrijpen. Slechts 13% van de verzekerden geeft aan te begrijpen wat er in de polisvoorwaarden staat en dat hiervoor een opleiding op A-niveau vereist is. De veelvuldige toepassing van ongebruikelijke woorden en zinnen vormen een belemmering voor het begrijpen van de polivoorwaarden. Andere boosdoeners zijn complexe zin- en paragraafstructuren.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de leesbaarheid van de polisvoorwaarden significant wordt verbeterd indien deze niet langer worden geschreven op HBO- of universitair niveau naar het leesniveau van 12- tot 13-jarigen. Ook het gebruik van lange zinnen draagt niet bij aan de begrijpelijkheid van polisvoorwaarden. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel lezers afhaken bij zinnen van 26 woorden.