Brief Verbond naar ‘Financiën’over wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars

 

Het Verbond heeft een brief naar de vaste Kamercommissie voor Financiën gestuurd over het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars. Het Verbond zegt daarin  het streven naar een beter en actueler herstel- en afwikkelingskader voor verzekeraars te ondersteunen. “Een goed kader levert een bijdrage aan het vertrouwen in de verzekeringssector en zorgt voor goede bescherming van polishouders, mocht een verzekeraar onverhoopt in de problemen raken.”

Het is bolgns het Verbond goed dat het toekomstige kader voorziet in een aantal mogelijkheden om de belangen van polishouders nog beter te borgen: het opstellen van een (ex ante) voorbereidend crisisplan door verzekeraar, het opstellen van een (ex ante) afwikkelingsplan door DNB, een nieuwe bevoegdheid van de curator om in een faillissement voorschotbedragen te kunnen uitkeren,  een hoog voorrecht in faillissement voor polishouders voor (aanvullende) schadevergoeding en het invoeren van het ‘no creditor worse off’ criterium.

“Net zoals bij diverse huidige interventiemogelijkheden al het geval is (zoals de noodregeling die komt te vervallen), kunnen polishouders onder strikte omstandigheden worden gekort op hun rechten uit verzekering (‘bail-in’). In het voorstel wordt bail-in begrensd door het ‘no creditor worse off’ criterium, zodat zij niet in een slechtere positie komen te verkeren dan zij in een faillissement met hoge voorrangspositie zouden zijn geweest. Wij ondersteunen dit.”

Het Verbond stipt in de brief een aantal punten aan, zoal de Europese samenhang, de afwikkelbaarheid, het ingrijpen anders dan door de Solvency II-criteria en de financieringsregeling. “Belangrijk is dat het voorstel goed zal aansluiten op wat op Europees niveau afgesproken gaat worden – daar is onduidelijkheid over. Zo heeft de Europese Commissie nog niet gereageerd op een opinie van toezichtautoriteit EIOPA over ‘recovery & resolution’. Het is met het oog op het Nederlandse wetsvoorstel van belang om te weten wat de Europese Commissie van plan is en op welke termijn ze met voorstellen gaat komen, zodat er een gelijk speelveld in Europa kan worden geborgd”, aldus het Verbond.