Brancheorganisaties informeren bij CDFD naar stand van zaken PE-examinering


De brancheorganisaties Adfiz, CFD en OvFD hebben bij het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) geïnformeerd naar de gevolgen van de huidige lockdown op de capaciteitsvraag voor de PE-examinering. De aanleiding hiervoor zijn signalen die zijn ontvangen van adviseurs/kantoren die (alvast) hun zorgen uiten of de noodzakelijke PE-diploma’s wel tijdig binnen de huidige PE-termijn (vóór april a.s.) behaald kunnen worden.

Als gevolg van de huidige lockdown zijn geplande examens in sommige gevallen niet doorgegaan of verplaatst naar een latere datum. Dit heeft kan zijn weerslag hebben  op het op tijd kunnen behalen van PE-examens. Feit is dat diploma-houders opnieuw te maken hebben met een periode waarin zij door ingrijpende ontwikkelingen die buiten hun invloedssfeer liggen, in bepaalde gevallen hinder ondervinden bij het afleggen van de PE-examens.

Dat is ook terug te zien in de cijfers die het CDFD hierover in november 2021 verstrekte:
‘47.295 diplomahouders hebben één of meer adviesbevoegdheden die geldig zijn na 1 april 2022. Dat is 52,2% van het totaal aantal diplomahouders. Zij hebben in de huidige PE-periode een beroepskwalificatie of een PE-examen gehaald. Een flink aantal adviseurs moet nog één of meer PE-examens halen. Op 30 november waren de adviesbevoegdheden van 48,8% van de beroepskwalificaties verlengd.’ 

Concreet vragen de brancheorganisaties o.a. naar maatregelen die het CDFD neemt om de benodigde capaciteit voor het afleggen van PE-examens te waarborgen. Ook wordt gevraagd of het CDFD overweegt de huidige PE-termijn te verlengen.

Ook vorig jaar hebben Adfiz, CFD en OvFD het CDFD verzocht om toe te staan dat exameninstituten plaatsonafhankelijke, digitale examens kunnen aanbieden. Om uiteenlopende redenen zag het CDFD hiervoor geen mogelijkheden.