Branche-aanpak brandverzekering biedt Nederlandse emballage- en palletindustrie meer zekerheid

Het grootste risico in de houten emballage- en palletindustrie – is het brandrisico en de gevolgen daarvan. De leden van de EPV, goed georganiseerde ondernemingen, ondervinden hinder van collega-bedrijven die minder zorgvuldigheid in de bedrijfsvoering betrachten.Verzekeraars tonen zich terughoudend in het verzekeren van ondernemingen in onze bedrijfstak en daarom heeft de EPV het initiatief genomen om tot een collectief arrangement voor haar leden te komen.

Ruim drie jaar werd gewerkt aan de ontwikkeling van een cover ter afdekking van brandrisico’s.In nauwe samenwerking met Climbelonafhankelijk adviseur Risk Management, en Meijers Makelaars in Assurantiën werd een model ontwikkeld dat door de leidende verzekeraars is gevolgd.Centraal staat het door Climbel toegepaste rating model, een empirische rekenmethodiek die de bedrijven een kwalitatief onderbouwde score oplevert waarop de verzekeraars prijs en condities bepalen.

Rene Schickendantz van Climbel benadrukt dat er uitgegaan wordt van contracten met een minimale duur van drie jaar. “De rating geeft aan waar verbeteringen in de bedrijfsvoering (preventiebeleid) kunnen worden doorgevoerd en dat mogelijk kan leiden tot een betere prijs en/of condities”.Meijers Assurantiën mag een aantal EPV leden tot haar klantenkring rekenen en heeft een grote bijdrage geleverd aan het resultaat. Ronald Koehorst van Meijers verwacht dat de inzet van het Climbel rating model tot veel meer inzicht gaat leiden in de belangrijkste risico’s. “Het onafhankelijke risicomodel biedt verzekeraars een kwalitatief inzicht en comfort aan de verzekeraars dat als een grote stap voorwaarts mag worden gezien”.

EPV voorzitter Jurgen Kemps is trots op het collectief: “Dit mag een grote doorbraak worden genoemd, nu de verzekerbaarheid substantieel is verbeterd voor onze leden. Als bestuur verwachten wij dat onze leden dit initiatief oppakken en opvolging geven aan de rapportages / adviezen van Climbel”.Climbel zal het model in de houten emballage- en palletindustrie uitsluitend inzetten bij de leden van de EPV. Het model wordt dit jaar verder geïntroduceerd in de EPV ledenkring.