Bovemij behaalt ‘uitzonderlijk goed’ resultaat in 2019

In 2019 heeft Bovemij naar eigen zeggen ‘een uitzonderlijk goed resultaat voor belastingen gerealiseerd’: € 42,2 miljoen. “De sterke verbetering van het resultaat komt doordat in 2019 een aantal zaken positief samenviel. Het was een goed beleggingsjaar, terwijl ook de impact van omvangrijke schades op het technisch resultaat uit verzekeringen beperkt was. Tenslotte droegen ook de resultaten van de niet-verzekeringsactiviteiten positief bij.” In 2018 realiseerde Bovemij een resultaat voor belastingen van slechts €4,1 miljoen, door diverse grote schades, incidentele lasten uit hoofde van pensioenen en een beperkt negatief beleggingsresultaat.

Ageeth Bakker (CFRO)”‘Het is mooi om te zien dat nagenoeg alle onderdelen van ons bedrijf afgelopen jaar zeer goed presteerden. Het technisch resultaat uit verzekeringen is nog altijd grotendeels bepalend voor onze totale winstgevendheid. Waar het technisch resultaat uit verzekeringen in 2018 € 14,3 miljoen bedroeg, verbeterde dit in 2019 naar € 25,8 miljoen. De verbetering is het gevolg van het in eerdere jaren gevoerde beleid, het uitblijven van omvangrijke schades in 2019 en doordat we in tegenstelling tot 2018 minder hoefden bij te reserveren in de portefeuille van aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM). We hebben de bewuste keuze gemaakt om niet-strategische verzekeringsrisico’s verder af te bouwen en ons nog meer te richten op de mobiliteitsbranche, onze belangrijkste klanten en businesspartners. Dit is terug te zien in de afname van de bruto premie van € 375 naar 366 miljoen.”

René Leander (CEO): “2019 was niet alleen op financieel, maar zeer zeker ook op strategisch gebied een erg goed jaar. We staan in de vooruit: ons bedrijf ontwikkelt zich sterk. We startten met viaBOVAG.nl als occasionportaal en zijn goed op weg om viaBOVAG.nl uit te bouwen tot het meest betrouwbare integrale mobiliteitsplatform van Nederland, waar consumenten terecht kunnen voor al hun mobiliteitswensen. Ook ons zakelijke ondernemersportaal viaBovemijl.nl (mijnOndernemersportaal.nl) wordt stevig doorontwikkeld met als doel onze bedrijfsmatige klanten nog succesvoller te laten ondernemen. Via beide portalen verbinden we op termijn de ruim 10 miljoen Nederlandse mobiliteitsconsumenten met de ruim 10.000 mobiliteitsbedrijven, beide op een persoonlijke en betrouwbare manier en door gebruik te maken van unieke data. De komende jaren zullen we de investeringen in deze portalen stevig voortzetten. En natuurlijk blijven we ook de verzekerings- en financieringsactiviteiten verder door ontwikkelen.”

Hij vervolgt: “2019 was voor Bovemij ook een jaar met twee gezichten. 2019 was namelijk ook het jaar waarin we werden geraakt door een aantal serieuze compliance-issues. Het daartoe eind 2018 gestarte onderzoek werd in het najaar van 2019 afgerond. We hebben veel benodigde maatregelen genomen om het risicobewustzijn binnen onze organisatie sterk te vergroten en zijn vol vertrouwen dat deze leiden tot een verbeterd bedrijf en in het bijzonder tot een cultuur die past bij hetgeen van ons wordt verwacht.”

Leander: “Ik ben verder blij dat onze Raad van Bestuur weer op volle sterkte is. In 2019 startten Ageeth Bakker als CFRO en Mas van Steenis als CCO. En in april 2020 verwelkomen we ook Marcel van de Lustgraaf die als CDOO verantwoordelijk wordt voor de verdere digitalisering en de operationele kant van het bedrijf. Met dit nieuwe en energieke team zien we uit naar de komende jaren, waarin we samen met BOVAG en onze klanten bouwen aan een toekomstbestendige mobiliteitsbranche.’