Blog drs Gilbert Pluym AAG: Prijsstelling in de 1,5 meter-samenleving

Het coronavirus (Covid-19) heeft wereldwijd een enorme impact op onze samenleving. Naar het zich laat aanzien niet alleen nu, maar ook op langere termijn. In Nederland praten we inmiddels over de 1,5 meter-samenleving als het nieuwe normaal. Er is al veel geschreven over corona. Vaak anekdotisch en veelal op persoonlijke titel, over de statistieken rond besmettingen en overlijdensgevallen. Er lijkt een soort competitie op gang gekomen welk land het het ‘beste’ doet. En er is ook altijd wel een statistiek die dat voor jouw land aantoont: gebruik een handig startmoment, de juiste schaal en het bewijs is geleverd.

Ook onze beroepsvereniging heeft van zich laten horen, over de mogelijke effecten van het coronavirus op de levensverwachting. Zowel op de korte als op de langere termijn. Verstandige woorden, onder meer dat we het nu nog niet weten en dat er zowel incidentele als structurele effecten kunnen zijn. Bij dat laatste wordt er gedacht aan blijvende schade bij patiënten die hersteld zijn, maar ook aan personen met andere aandoeningen waarvan de zorg nu onder druk kan komen te staan. Dat in principe behandelbare ziektes en aandoeningen, mits tijdig ontdekt en behandeld, nu opeens toch weer dodelijk zouden kunnen zijn is natuurlijk een verschrikkelijk neveneffect. Nog een reden om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen, zodat de zorg niet overbelast raakt en er voldoende ruimte blijft voor andere zorg.

En dat brengt mij op een ander punt. De intelligente lockdown en de 1,5 meter-samenleving hebben ook consequenties voor zaken waar mensen nu voor verzekerd zijn. Ik lees regelmatig dat er minder inbraken zijn, minder verkeersschades, minder verkeersslachtoffers. Dat is sowieso goed nieuws, maar dit betekent ook dat de schadelast lager is dan verwacht. Ook voor bedrijven die nu stilliggen zullen risico’s waarschijnlijk anders zijn dan toen ze nog volledig actief waren. Zou dat iets moeten betekenen voor de premie? En hoe gaan we zonder relevante ervaringscijfers nieuwe premies inschatten? Het lijkt me goed als actuarissen hierover in hun organisaties het gesprek aangaan en hun inzichten delen, zodat hier weloverwogen over besloten kan worden en gecommuniceerd.

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven en verscheen in het Actuarieel Genootschap.