Bijna driekwart verzekeraars is komende drie jaar op zoek naar een acquisitie; tweederde naar een vorm van samenwerking  

 

Bijna driekwart van de verzekeraars is de komende drie jaar op zoek naar een acquisitie en twee derde naar een vorm van samenwerking/partnerschap. Van hen geeft 81% aan zelfs te denken aan twee of drie overnames en samenwerkingen, zo blijkt uit het rapport ‘Accelerated evolution – M&A, transformation and innovation in the insurance industry’ van KPMG. Aan de andere kant meldt 37% van de respondenten de komende drie jaar minimaal één bedrijfsonderdeel of activiteit af te willen stoten.

 In de volwassen verzekeringsmarkten blijft organische groei sinds de start van deze eeuw met 9% ver achter in vergelijking met de stijging van het bruto binnenlands product (bbp) van 20%. Om hun marktaandeel te behouden of zelfs te vergroten moeten verzekeraars het volgens KPMG over een andere boeg gooien. “

Zes van de tien ondervraagde CEO’s bij verzekeraars zien disruptie nu meer als een kans voor verdere groei dan als een bedreiging. Ruim een derde (37%) noemt de transformatie van het businessmodel als voornaamste reden voor een acquisitie in de komende drie jaar en bijna een kwart (24%) transformatie van het operationele model. Andere genoemde key factors zijn versterking van het bestaande businessmodel (13%), het verwerven van innovatiemogelijkheden en nieuwe technologieën (10%), verbetering marktaandeel (9%) en versterking van het bestaande operationeel model (8%).

Gevraagd naar wat de belangrijkste subfactoren zijn voor verzekeringsacquisities worden het verwerven van nieuwe operationele mogelijkheden het vaakst genoemd (32%), gevolgd door een nieuwe technologische infrastructuur (30%), toegang tot nieuwe markten (28%), het binnenhalen van nieuwe cliënten (18%) en nieuwe producten (12%).

 Tweederde grensoverschrijdend

De meeste CEO’s  verwachten dat hun onderneming de komende drie jaar een of meerdere grensoverschrijdende partnerschappen en alliantie aangaat (39%) of een grensoverschrijdende fusie of overname (27%).  Ruim een kwart (26%) denkt aan een lokale fusie of overname, 6% aan het aangaan of alliantie in eigen land en de resterende 2% aan een afstoting van een grensoverschrijdend onderdeel of bedrijf.

 Een andere vraag luidde: Wat is de key factor die binnen uw organisatie aanleiding vormt van de afstoting van een bedrijf, bedrijfsonderdeel of activiteit? Meer dan een derde van de CEO’s (36%) noemt slechte financiële resultaten c, q. een strategie gericht op verdere kostenoptimalisatie, reorganisatie (voor regulerings- of belastingdoelen, 25%), strategische herwaardering van het bedrijfsportfolio (15%), afstoting van bedrijven met een hoog risico voor disruptie en rationalisatie van de wereldwijde footprint (beide 9%) en de legacy van de bedrijfsportfolios.

 VS

 Het onderzoek laat verder zien dat verzekeraars de komende drie jaar de meeste activiteiten op het fusie- en overnamefront voorzien in de VS. Maar liefst 83% van de CEO’s verwacht dat op de Amerikaanse verzekeringsmarkt de meeste fusies en overnames tussen verzekeringsbedrijven zullen voordoen. Meer dan de helft van de respondenten (51%) noemt daarnaast de Azië/Pacific regio, 49% West-Europa en 5% Latijns Amerika. Daarnaast worden in de Azië Pacific Regio de meeste vormen van partnerschap verwacht en in West-Europa de meeste voorbeelden van afstoting van bedrijven, bedrijfsonderdelen of activiteiten.

CEO’s geven daarnaast in overgrote meerderheid (80%) aan te verwachten dat het zeer tot relatief makkelijk zal zijn om een overnamepartner te vinden die strategisch past binnen het businessmodel; 19% denkt dat dit niet eenvoudig zal zijn. Over het vinden van een businesspartner die strategisch past binnen het operationele model is men iets minder positief: 63%, terwijl 36% verwacht dat dit wel eens een lastige opgave kan gaan worden.