Bijna 80% Britse verzekeraars heeft ‘diversity policy’, maar slechts een vijfde van directies en RvB is momenteel vrouw

 

Bijna vier van de vijf (78%) verzekeraars hebben een diversiteitsbeleid qua personeelsbezetting en driekwart (74%) heeft een speciale persoon (schutspatroon) die toeziet op voldoende diversiteit en het inpassen van een zo groot mogelijke diversiteit aan medewerkers qua geslacht en zoveel mogelijk etnische verscheidenheid, zo blijkt uit het meest uitgebreide onderzoek op dit gebied dat ooit binnen de verzekeringsbranche is uitgevoerd. Het onderzoek is een initiatief van het Britse verbond van verzekeraars (ABI).

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat bijna driekwart (73%) van de ABI-leden een directie- en managementontwikkelingsprogramma heeft dat een goede balans qua geslacht nastreeft, terwijl 56% een ontwikkelingsprogramma heeft voor die groepen die momenteel nog ondervertegenwoordigd zijn binnen verzekeraarshuizen. Verder geeft 78% van de verzekeraars een speciale training aan het personeel om de vaak onbewust aanwezige vooroordelen op dit vlak weg te nemen en heeft een derde (33%) een programma om ouderen om weer aan het werk te komen.

Gemiddeld behoort in het Verenigd Koninkrijk 14% van de beroepsbevolking tot de economische minderheid; in de verzekeringsbranche is dat 16%. Qua verhouding man/vrouw is de verdeling 50/50 in alle levels, terwijl slechts 21% van de directieleden en Raden van Bestuur vrouw is en van het management 27%. Daar staat tegenover dat meer van de helft (55%) van de intreders vrouw is.

Huw Evans, Director General bij ABI, licht toe: “Warme woorden en goede intenties zijn niet genoeg om het gebrek aan diversiteit binnen de verzekeringsbranche op te lossen. Hoewel er binnen de branche als geheel sprake is van een balans tussen man en vrouw, hebben binnen directies en Raden van Bestuur mannen de overhand: vier van de vijf. Het nieuwe ABI-onderzoek toont aan dat binnen de meeste verzekeringsbedrijven niet alleen gepraat wordt over diversiteit, maar dat er daadwerkelijk stappen worden gezet om het aantal LGBT-ers en etnische minderheden meer in verhouding te brengen.  Er is bij de leiders in de bedrijfstak een vastbeslotenheid om de huidige verschillen aan te pakken.”