Best’s Market Segment Report: Europese captives tonen hun waarde temidden van veranderende marktdynamiek

De verhoging van de zakelijke verzekeringspremies brengen bij bedrijven in Europa een opleving met zich mee van de interesse in en het gebruik van captives  als middel om de flexibiliteit te bieden om door de verzekeringscyclus te navigeren en toegang tot dekking te behouden op een continue basis, zo komt naar voren uit een analyse van AM Best.

Een nieuw rapport van Best’s Market Segment Report, ‘Europe’s Captives Show Their Worth Amid Changing Market Dynamics’, benadrukt een toename in het gebruik van bestaande captives als reactie op de verslechterende marktomstandigheden. Daarnaast wordt opgemerkt dat verschillende Europese captives de retenties of limieten op bestaande dekkingen hebben verhoogd en ook hebben uitgebreid naar nieuwe activiteiten, omdat hun moederbedrijven hebben gekeken naar het verhogen van het gebruik van captives.

In het rapport wordt echter uitgelegd dat de verhardende markt weliswaar kansen biedt voor captives om hun waarde aan te tonen, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Veel captives zijn sterk afhankelijk van herverzekeringscapaciteit om de grote limieten te kunnen bieden die hun moedermaatschappijen eisen, en zelfs degenen met een goede schadestatus zullen bij de renewals van 2023 waarschijnlijk te maken krijgen met prijsverhogingen voor hun herverzekeringsprogramma’s.

Klik hier voor het verkrijgen van een exemplaar van het volledige rapport:  http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=326621.