Belgische insurtech WeGroup van start in Nederland

Het Belgische verzekeringstechnologiebedrijf WeGroup heeft in ’s-Hertogenbosch een vestiging geopend. Van daaruit betreedt WeGroup NL vanaf half februari de Nederlandse markt met een SaaS-verzekeringsplatform voor intermediair, volmachten en serviceproviders.

WeGroup is ruim vier jaar geleden opgericht in Gent. Het is een datagedreven distributieplatform dat het adviseren, bemiddelen en beheren van verzekeringsproducten simpel en efficiënt maakt voor intermediairs, volmachtbedrijven en verzekeraars. Inmiddels maken in België al meer dan 600 intermediairbedrijven gebruik van de diensten van WeGroup en is het bedrijf ook actief in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Cyprus. Medeoprichter Arvid De Coster is CEO van WeGroup en Arjuna Bosch, voorheen onder meer werkzaam bij Intrasurance, is de Country Manager voor Nederland.

Wat maakt Nederland interessant voor jullie en jullie interessant voor Nederlandse adviseurs?De Coster legt uit: “Nederland heeft een verzekeringsmarkt die in veel opzichten lijkt op onze Belgische thuismarkt. Het verschil zit hem erin dat Nederlandse adviseurs op het gebied van particuliere verzekeringen heel wat meer concurrentie ervaren van direct writers en vergelijkingssites. Wij geloven dat adviseurs dankzij onze technologie niet alleen efficiënter kunnen werken of meer groei kunnen realiseren, maar ook beter kunnen inspelen op de digitale behoeften van hun klanten.”

Wat houdt het platform in? Arjuna Bosch: “Wij bieden een modern verzekeringsplatform met als doel de adviseur te ondersteunen in het gehele adviesproces, zodat de producten passen bij de risico’s en behoeftes van de klant. Daarbij gaat het zowel om efficiënter werken in alle klantprocessen als om het vervullen van de zorgplicht. Daarnaast ondersteunt WeGroup de adviseurs in hybride dienstverlening. Daarmee kan de consument waar gewenst actief betrokken worden in het adviesproces en kan de adviseur tegelijk voldoen aan de vraag naar digitale dienstverlening.” 

Werkwijze in de praktijk

Bosch legt de werkwijze in de praktijk als volgt uit: “We starten met een risicoscan zodat een advies goed onderbouwd en goed vastgelegd is, wat zich uitmondt in een overzichtelijk en begrijpelijk adviesrapport. Dat stelt de adviseur in staat om samen te werken met zijn klant: de klant kan online alvast gegevens aanleveren voor een beter onderbouwd advies. Door middel van het doorlopen van een aantal stappen, waaronder het toevoegen van offertes en clausules, genereert het programma een adviesrapport. Vervolgens kun je denken aan het vernieuwen van een risicoanalyse uit het verleden, zodat de adviseur blijvend kan zorgen voor passende producten. Adviseurs kunnen online een abonnement afnemen en binnen enkele uren aan de slag.” 

Gevraagd naar de doelstellingen in Nederland zegt Bosch: “Wij willen eind 2022 zo’n honderd Nederlandse advieskantoren bedienen met ons platform. Op de rol staan verder uitbreiding naar de zakelijke verzekeringsmarkt, het verder ontwikkelen van adviestriggers waarmee adviseurs proactieve opvolging kunnen toepassen, het koppelen van rekenboxen van maatschappijen en volmachten en het uitbreiden van de integraties met bestaande polisadministratie- en assurantiepakketten.”