Bedrijven beschermen tegen terrorisme, omkoping, afpersing en spionage

Hiscox lanceert Security Incident Response

Hiscox biedt bedrijven in de Benelux met ingang van juni 2018 Security Incident Response (SIR). Dit concept helpt ondernemingen in de bescherming van hun medewerkers, activiteiten, merk en reputatie tegen bedreigingen van buitenaf. Naast criminele activiteiten gaat het om terreur en politiek geweld.

“SIR verzorgt betaalbare en toegankelijke diensten, zoals incident-respons, crisisbeheersing, strategisch advies en hersteldiensten”, vertelt Yohannes Wiebes, underwriter Special Risks Hiscox Benelux & Nordic. “Niet alleen als het gaat om terrorisme en geweldrisico’s, ook waar het informatierisico’s, cyberdreigingen of ontvoerings- en afpersingsrisico’s betreft. In totaal gaat het om ongeveer 40 verschillende veiligheidsincidenten. Die staan in de polis beschreven. Daarnaast helpt SIR bedrijven met geavanceerde programma’s om incidenten te voorkomen.”

Breed scala aan bedreigingen

Volgens Wiebes worden bedrijven geconfronteerd met een steeds complexer risicolandschap. “Het onderscheid tussen ‘veilige thuismarkten’ en ‘gevaarlijke buitenlandse markten’ is gemarginaliseerd als gevolg van onder meer cyber- en terrorismedreigingen, politieke ontwikkelingen en regelgeving. Ongeacht hun omvang hebben bedrijven en organisaties te maken met bedreigingen van hun mensen en operaties. Of het nu gaat om een terroristische aanval, dreiging van afpersing of handelingen die leiden tot gewelddadig arbeidersactivisme.”

Bedrijven van elke schaalgrote

Met de Security Incident Response-verzekering biedt Hiscox bedrijven van elke schaalgrootte een instrument om deze risico’s te beheersen. “Met SIR hebben zij de mogelijkheid om met slechts één telefoontje het herstel in werking te zetten en onmiddellijk te reageren op complexe integriteits- en beveiligingskwesties overal ter wereld. Feitelijk biedt de polis bedrijven toegang tot een virtuele veiligheidsafdeling die bestaat uit meer dan 3.000 medewerkers verspreid over meer dan 40 landen. De polis is veelomvattend: SIR neemt namelijk ook de financiële onzekerheid weg die gepaard gaat met crisis- en incidentmanagement.”, aldus Wiebes.

De verzekering biedt niet alleen vergoeding wanneer een incident zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, maar ook wanneer er een vermoeden bestaat dat zich een incident heeft voorgedaan of zal voordoen. Met deze brede dekking is het product uniek in de markt.