Bank of England waarschuwt verzekeraars voor onvoorziene COVID 19- schades; toezichthouder PRA voor ontoereikende reserves

Verzekeraars in Groot-Brittannië lopen het risico te optimistisch te zijn bij het inschatten van schades uit COVID-19 gerelateerde claims en een stress test moeten uitvoeren om hun veronderstellingen te staven, zegt de Bank of England. Toezichthouder PRA heeft verzekeraars gewaarschuwd te zorgen voor toereikende reserves. 

Verzekeraars in Groot-Brittannië zijn volgens de Bank of England onder vuur komen te liggen omdat ze schadeclaims van bedrijven hebben afgewezen die hinder hebben ondervonden van de lockdowns om de pandemie te bestrijden die de economie in een scherpe recessie heeft doen belanden.

De Bank of England heeft vrijdag in een brief verzekeraars geïnformeerd over haar bevindingen uit een onderzoek in de algemene verzekeringssector over reserveringen, het managen van de risico’s waaraan ze blootgesteld staan en het omgaan met onzekerheid over contracten in het licht van COVID-19. Volgens de bank heeft COVID-19 complexiteit en onzekerheid met zich meegebracht met betrekking tot het inschatten van de uiteindelijke schadeclaims van polishouders.

“Ons werk heeft aangetoond dat een aantal bedrijven niet in staat zijn geweest om COVID-blootgestelde polissen nauwkeurig in kaart te brengen  en te volgen, wat heeft geleid tot onverwachte COVID-verliezen”, zegt e toezichthouder in een brief aan verzekeraars. “Ondernemingen moeten ervoor zorgen dat deze onzekerheid wordt weerspiegeld in het juist vaststellen van de benodigde reserves en dat, waar mogelijk, passende procedures worden ingevoerd om blootgestelde polissen adequaat vast te stellen en te volgen. Een aantal schattingen van verzekeraars voor COVID-19-schades op enkele Casualty-branches  zoals werkgeversaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid, kunnen ‘te optimistisch’ zijn. COVID-19 heeft aangetoond hoe geschillen kunnen ontstaan ​​over formuleringen in polissen en verzekeraars zouden moeten overwegen om dergelijke risico’s in kaart te brengen  en te monitoren”, aldus de Bank of England.

In de testcase die is aangespannen door de Financial Conduct Authority tegen verzekeraars vanwege de afgewezen schadeclaims wegens bedrijfsonderbrekingen, dient volgende week een beroep. De uitkomst van de zaak zal naar verwachting 60 verzekeraars, 370.000 polishouders treffen en de Britse centrale bank waarschuwt verzekeraars dat ze onverwachte COVID-19-verliezen riskeren