Baken Adviesgroep: De inkomensmarkt blijft de komende vijf jaar aantrekken, maar de procentuele groei kalft af

In 2018 groeit de totale Inkomensmarkt met 1,7%. Naar verwachting blijft de Inkomensmarkt de komende vijf jaar aantrekken, maar wordt de procentuele groei richting 2022 kleiner. Voor 2019 wordt een groei van 3,8% verwacht, in 2022 is deze afgenomen tot 1%.  Dat stelt de Baken Adviesgroep in haar recent verschenen Marktrapport Inkomen.  

De Nederlandse loonsom groeit volgens het rapport in 2018 met 4,2%. De groei van de loonsom per FTE is echter veel kleiner met 1,4%. De loonsom zal de komende jaren blijven stijgen, maar wel in mindere mate. Naar verwachting is de groei in 2022 nog maar +0,6%. Ook zijn de brutolonen in Nederland in 2018 met 1,4% gestegen. De grootste stijgingen vonden plaats in de sectoren Cultuur & Recreatie (+4,2%) en ICT (+2,7%). 

 AOV en verzuim

Na jarenlange daling groeit AOV-markt in 2018 weer, constateert Baken Adviesgroep. “In 2018 is de markt voor het eerst in jaren weer gegroeid met naar verwachting 1,2%. Deze groei wordt gedreven door een flinke opleving in het aantal zmp’ers (zelfstandigen met personeel). De komende drie jaar daalt het premievolume niet verder en blijft de totale marktomvang constant.”

Ook de ziekteverzuimmarkt blijft groeien. De groei van de ziekteverzuimmarkt bedraagt in 2018 naar schatting +5,6%. De markt groeit sinds 2014 met gemiddeld bijna 5% en daarmee behoort ziekteverzuim tot een van de snelst groeiende productclusters binnen de Inkomensmarkt. Deze groei wordt gedreven door een toename van de verzekerde loonsom, die in de afgelopen vier jaar met maar liefst 20% is gestegen. Dit komt met name door de flinke toename in het aantal werknemers. Ook de gemiddelde premie ziekteverzuim stijgt. Belangrijkste factor hierachter is het ziekteverzuimpercentage: in 2018 steeg deze tot een nieuwe hoogte van +4,3%. “Opvallend is dat het verzuim in vrijwel elke sector toeneemt. De verwachting is dat deze trend de komende jaren zal doorzetten en als gevolg de gemiddelde premie in de markt verhoogt”, aldus Baken Adviesgroep.

Het WGA-ERD product groeit in omvang met 2,4% in 2018. “De toename van het premievolume in 2018 is te danken aan de groei van de verzekerde loonsom. Het WIA-Aanvullend product is in termen van premievolume het snelst groeiend op de Inkomensmarkt. In 2018 nam deze met +7,6% toe. Belangrijkste factor achter deze groei is de toenemende loonsom”, aldus Baken Advies Groep.

Langetermijntrends

Het rapport beschrijft daarnaast een tweetal langetermijntrends: platformeconomie en robotisering. Ten aanzien van het eerste schrijft de Baken Advies Groep: “Van Marktplaats tot Facebook en Uber: steeds meer economische activiteit loopt via platformen. Dit betekent ook dat steeds meer mensen via een platform werken, de zogenaamde platformwerkers. De verwachting is dat de platformeconomie tot 2025 groeit tot 400.000 medewerkers. Dit betekent dat er de komende zeven jaar ruim 350.000 platformwerkers in Nederland bijkomen, een flinke toename in het aantal zelfstandigen. Dit biedt met name groeikansen voor de AOV-branche.”

 Over robotisering meldt de Baken Advies Groep: “Machines, computers en robots voeren steeds meer taken uit die ook door mensen gedaan kunnen worden. We zien echter geen negatief effect op de arbeidsmarkt. Deze robotisering, als kunstmatige intelligentie en andere geavanceerde data-toepassingen, verhoogt de productiviteit van hoger opgeleid personeel, wat het gemiddelde loon over de lange termijn juist ten goede komt. Dit effect wordt geschat op 14% loonstijging tot 2025 voor hoger opgeleiden ten opzichte van 7% voor lager opgeleiden.”

.