Baken Adviesgroep: Corona leidt tot premieverlies schademarkt met 13% en voor inkomensmarkt met 14%

De economie maakt een fikse corona-schok mee. Het herstel lijkt een ‘Nike-vorm’ te krijgen: een harde daling gevolgd door een langzaam ‘Swoosh’-herstel. Op basis van een analyse van eerdere recessies, schatten we dat een corona-recessie een verlies van het premievolume tot -13% voor de Schademarkt kan betekenen. Voor de Inkomensmarkt ligt het mogelijke volumeverlies op circa -14%. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde ‘KwartaalrapportenSchade en Inkomen 2020’ van Baken Adviesgroep.

Volgens de groep lijkt de directe corona-schok, geholpen door overheidssteun, goed te zijn opgevangen. “De pandemie heeft bij huishoudens en bedrijven voor een ongekende onzekerheid gezorgd op het vlak van gezondheid, inkomen en omzet. Dit resulteerde bij huishoudens in een massaal spaargedrag. Zo ontstond een enorme omzetdaling in vrijwel alle sectoren van de economie. De massale overheidssteun lijkt ervoor gezorgd te hebben dat de initiële ‘corona-schok’ zich tot op heden (nog) niet heeft vertaald tot grootschalige faillissementen, werkeloosheid en verlies van inkomen bij huishoudens.”

Deze directe schok is slechts het begin: het economisch herstel is onzeker en langzaam.
De  onzekerheid over de uiteindelijke impact op de economie lijkt een langzaam en fragiel herstel te garanderen. Het economisch herstel neemt naar verwachting de vorm van het Nike-logo: een harde val naar beneden, gevolgd door een geleidelijke ‘Swoosh’-beweging naar boven. In de 1,5-meter economie zal het herstel langzaam gaan. Pas zodra de onzekerheid verdwijnt (bijvoorbeeld door de komst van een vaccin) zal de economie een snellere groei zien. De uiteindelijke impact van het ‘Nike-herstel’ op de Inkomensmarkt is op dit moment nog lastig te duiden. Op basis van de laatste jaarverslagen van verzekeraars schatten we dat het premievolume in de Inkomensmarkt in 2019 met +8,9% groeide tot €4,2 miljard. Bij een economische recessie als gevolg van het coronavirus voorzien we een mogelijk volumeverlies in de markt van -14% over de komende vijf jaar.

Uit onze recessie-impactanalyse van de Schademarkt blijkt dat het premievolume over de komende vijf jaar tot ruim -13% kan afnemen. Met name de Motor- en Geldverzekeringen-branches worden historisch gezien sterk beïnvloedt door een economische schok. Wanneer de pandemie zich vertaalt in een zware economische recessie, zien we mogelijke verliezen in het volume van respectievelijk -18% en -24%.

  • TAGS