Axiom Partners zet met overname credit management tak DAS Holding nieuwe stap richting verdere internationale groei private equity organisatie

       
Axiom Partners neemt per direct de belangen in Cannock-EDR Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen van DAS Holding N.V. over. “Hiermee lijven we  de gehele creditmanagementtak van DAS Holding in, de grootste creditmanagementorganisatie van Nederland met een jaaromzet van 32 miljoen euro.”  De overname past in de strategie van Axiom Partners, dat een bestendige internationale groei nastreeft. Recent nam Axiom al het Nederlandse De Staffing Group over, met een jaaromzet 450 miljoen euro. Ook  DAS spreekt van een verkoop die past  in de strategie waarbij de rechtsbijstandverzekeraar haar kernactiviteiten versterkt.


De transactie betreft Cannock-EDR Holding (CEH) en haar dochtermaatschappijen Cannock Incasso Rotterdam B.V. Cannock Chase Holding B.V. én al haar werkmaatschappijen en EDR Credit Services, bestaande uit Economic Data Resources B.V. en DRA Debt Recovery Agency B.V. inclusief Assensia. Zowel het huidige personeelsbestand als het management blijft ongewijzigd. Guus Franke, oprichter en CEO van Axiom, sluit niet uit dat er in de nabije toekomst meerdere overnames gaan volgen in nieuwe sectoren. “Axiom gaat investeren in CEH en breiden onder meer de financiële producten uit.”  

Internationale groei Axiom Partners ziet kansen voor een internationale groeistrategie voor CEH in combinatie met het toevoegen van financieringsproducten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Traditionele banken bedienen dit segment steeds minder. Axiom Partners mikt dan ook op de combinatie van credit management en het financieren van bedrijven middels factoring en overige financieringsproducten. Ook dienstverlening op het gebied van non-performing loans (NPL) is onderdeel van het geheel.

Guus Franke: “CEH is een belangrijke speler in credit management landschap. We zien de mogelijkheid om in Europa het verschil te maken. We richten ons daarbij op outsourcing en dienstverlening. Aan de hand van onze visie om pan-Europese speler te worden, sluit ik niet uit dat er meerdere overnames volgen.” 

  Dienstverlening DAS efficiënter

DAS beoogt de dienstverlening beter en efficiënter te maken.  Hanneke Jukema, CEO van DAS: “We zijn ervan overtuigd dat DAS haar dienstverlening kan versterken en verbeteren als we ons volledig richten op onze kernactiviteiten. De synergie met de bovengenoemde activiteiten van DAS (Rechtsbijstand) was in de praktijk onvoldoende aanwezig. Hoewel creditmanagement onderdeel blijft vormen van onze totale dienstverlening, behoort creditmanagement als op zichzelf staande activiteit niet meer tot onze kernactiviteiten. We zijn hard bezig om onze dienstverlening aan onze klanten verder te verbeteren dankzij focus en efficiency en de inzet van legal tech: op die manier kunnen we onze klanten beter bedienen, efficiënter en professioneler werken.”