AXA en XL Group gaan onder merknaam AXA XL wereldwijd opereren op de grootzakelijke markt

In navolging van de eerdere bekend gemaakte acquisitie door AXA SA van de XL Group hebben beide verzekeraars afgelopen woensdag wereldkundig gemaakt dat de activiteiten van de XL Group, AXA Corporate Solutions en AXA Art gericht op de schadeverzekeringen en andere gespecialiseerde risico-oplossingen voor grote zakelijke verzekeringsklanten worden ondergebracht in een nieuwe divisie onder de naam AXA XL.

De nieuwe divisie omvat drie hoofdlijnen:

1.      XL Insurance (de verzekeringsactiviteiten van de XL Group en AXA Corporate Solutions) waaronder die van XL Art & Lifestlyle, de bundeling van XL Group’s Fina Art and Specie en AXA Art;

2.      XL Reinsurance, waaronder de herverzekeringsactiviteiten van de XL Group worden ondergebracht;

3.      XL Risk Consulting, waaronder AXA Matrix en XL Group’s Property Risk Engineering GAPS vallen.

Het Lloyd’s Syndicate van de XL Group zal verder blijven opereren onder de naam XL Catlin Syndicate 2003.