Avéro Achmea ziet kansen voor adviseurs in begeleiding MKB bij cybersecurity

Avéro Achmea ziet goede mogelijkheden voor het assurantie-intermediair om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met raad en daad bij te staan op het gebied van cybersecurity. “Adviseurs kunnen mkb-ondernemers helpen bij het vergroten van de digitale veiligheid van hun bedrijf. Een cyberincident is een bedrijfsrisico en daarvoor zit de adviseur immers al aan tafel bij het mkb”, aldus directeur Jack Hommel. Hij wijst op de uitkomst van een recent onderzoek van Centraal Beheer. “De helft van het midden- en kleinbedrijf in Nederland heeft al te maken gehad met een cyberincident. En dat heeft grote impact.”

Hommel licht verder toe: “Financieel adviseurs helpen mkb-ondernemers al dagelijks met het beperken van hun bedrijfsrisico’s. Avéro Achmea wil adviseurs bewustmaken van de cyberrisico’s die mkb-ondernemers lopen. We zien dat dit voor de meeste adviseurs nog een nieuwe wereld is, maar ook rondom cybersecurity kunnen zij hun klanten goed adviseren. En nog belangrijker is dat zij hiermee helpen om schade te voorkomen en te beperken. Als adviseur ben je de logische partner van jouw mkb-klanten als het gaat over het managen van hun bedrijfsrisico’s. Het is daarom nu hét moment om je advieswaarde richting het mkb uit te breiden met advies rondom cybersecurity.”

Opleiding voor adviseur en cyberoplossingen voor mkb
Als partner voor het intermediair zegt Avéro Achmea adviseurs daarbij graag te willen helpen. “We hebben speciaal voor adviseurs een tweedaagse opleiding Cyber ontwikkeld. Hiermee raken ze thuis in de materie, doen kennis op over de cyberrisico’s bij hun klanten en de mogelijke beveiligingsmaatregelen. Ook leren ze hoe je deze cyberrisico’s in kaart brengt en dit met de ondernemer kunt bespreken. Na het volgen van de opleiding is men voldoende uitgerust om er ook commercieel actief mee te worden”, aldus Hommel. 

Naast de opleiding heeft Avéro Achmea verschillende cyberoplossingen om samen met adviseurs de digitale veiligheid van mkb-ondernemingen te vergroten. Hommel: “Zo hebben we een uitgebreid pakket aan dienstenontwikkeld om cyberincidenten te voorkomen en schade te beperken. En hebben we de cyberverzekering CyberZeker ontwikkeld in nauwe samenwerking met Munich Re, één van ’s werelds grootste herverzekeraars. Als er zich onverhoopt een cyberincident voordoet, dan is de ondernemer met CyberZeker verzekerd tegen schade van cyberincidenten als gevolg van menselijke fouten en cybercrime.
Voor meer informatie over de opleiding Cyber, de cyberdiensten en CyberZeker: www.averoachmea.nl/cyber.