Avéro Achmea wil na sanering portefeuile weer snel groeien in coassurantiemarkt

 

Avéro Achmea is founding partner geworden van het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum  in Rotterdam. Voorafgaande aan de maandelijke bijeenkomst van afgelopen maandag 5 maart jl.,  die dit keer werd gesponsord door de verzekeraar, werd de samenwerkingsovereenlkomst ondertekend. Het was niet het enige nieuws dat directeur Jack Hommel de vele aanwezigen in zijn korte welkomstoepspraak meedeelde. “We overwegen een ruimte te gaan betrekken in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Dan kunnen we vaker aanwezig zijn hier in Rotterdam, de prominente stad voor wat betreft de verzekeringswereld”, aldus Hommel, die verder meedeelde dt Avéro Achmea ervoor gekozen heeft om de activiteiten op de coassurantiemarkt voort te zetten.

Dat laatste was niet zeker. “De afgelopen tijd speelde binnen  Avéro Achmea de vraag of wij de tekening in de coassurantiemarkt al dan niet zouden voortzetten,  aangezien deze structureel verliesgevend was. Zoals de gehele zakelijke markt moeite heeft tot rendement te komen. Onze beursactiviteiten waren low profile, maar nu gaan we weer flink inzetten in dit marktsegment”, aldus Hommel, die verheugd zei te zijn dat ervoor gekozen is door te gaan op de coassurantiemarkt. “Al hebben we  de portefeuille eerst gesaneerd. We willen nu weer groeien in dit segment. Daarbij zetten we ons als Avéro Achmea graag in  op samenwerking met die makelaars waarvan enig volume verwacht kan worden.” Hij gaf verder aan  zorgvuldig te hebben gekeken in welke segmenten de verzekeraar wel en niet wil gaan groeien. Tot die laatste categorie behoren onder meer pallet- en afvalverwerkingsbedrijven.

Hommel wees verder op de veel gehoorde geluiden in de markt dat het goed zou zijn dat er Nederlandse verzekeraars aanwezig blijven in de coassurantiemarkt. “Het is van belang om als marktpartijen gezamenlijk de coassurantiemarkt naar een hoger niveau te gaan tillen.”